Arla bör kontrollera bregottidyllen

Nu börjar betessäsongen för kossorna. Mejerijätten Arla bjuder in till betessläpp och marknadsför sig med glada kor i det gröna. Men att mjölken de köper verkligen kommer från kor som får gå ut kan de inte garantera.

– Att lagen efterlevs är inte Arlas uppgift att kontrollera, det är länsstyrelserna som ska göra det, säger Claes Henriksson som är presschef för Arla i Sverige.

I höstas uppdagades att tre bondgårdar som Arla köpt sin mjölk ifrån inte hade släppt ut sina kor på hela sommaren. Det var länsstyrelsen i Kalmar län som gjort en undersökning av länets gårdar, de tre gårdarna polisanmäldes då för brott mot djurskyddslagen. Djurskyddet Sverige är kritiska till Arla.
-Man kan inte använda sig av en marknadsföring som visar skuttande kalvar på grönbete om man inte kan garantera att det verkligen förhåller sig så. Vi anser att Arla ska ha ett eget kontrollprogram som kan säkerställa att kossorna har det så bra som i reklamen de marknadsför sig med, säger Sven Stenson.

Arla har ingen policy vad gäller betet.
– Inte utöver beteskravet i lagen, säger Claes Henriksson.

Och i företagets vision nämns inte kor överhuvudtaget. Där står: ”Vi ska vara det ledande mejeriföretaget i Europa genom att skapa mervärden och ett aktivt ledarskap på marknaden för att uppnå högsta möjliga mjölkpris. ” Vad som menas med mervärden förklarar de såhär: ”Att skapa mervärden handlar naturligtvis först och främst om att skapa mervärden för andelsägarna i form av högsta möjliga pris för mjölkråvaran samt en hög tilltro till företaget.”

-Det är anmärkningsvärt att ett företag som så starkt marknadsför sig med välmående kor på bete varken har ambitioner som sträcker sig utöver lagens minimikrav eller har en vision där djuren nämns, säger Sven Stenson.