Nya regler för kossor på bete

Nu är tid för kossorna att få komma ut i det gröna. Vilka krav som ska gälla för betet är något Jordbruksverket nu ser över. Djurskyddet Sverige är remissinstans och lämnar imorgon över sina synpunkter på de nya föreskrifterna.

Efter önskemål från branschen om ökad flexibilitet i beteslagens föreskrifter arbetas de nu om. Annika Hultgren på Jordbruksverket har lett utredningen.
– Det handlar framför allt om att kunna få dela upp när djuren är ute. Att de inte behöver vara ute sammanhängande i mer än två månader, säger hon.

Idag ser lagens beteskrav olika ut beroende på var i landet du bor. Korna ska vara ute minst två månader i Norrland och fyra månader i Skåne. De fyra månaderna ska ligga mellan första april och 31 oktober och idag vara sammanhängande. I förslaget till ny föreskrift ska man alltså kunna dela upp de fyra månaderna under den här perioden men den totala tiden djuret får vara ute ska dock vara detsamma.

Djurskyddet Sverige skriver i sin remiss att man kan se positiva effekter av förslaget men ser en risk med att djur kan stressas om de tas in och ut för många gånger.
-Varje förändring för en djurindivid innebär en viss påfrestning, särskilt då det gäller att gå från relativt fria förhållanden till restriktiva, till exempel från det fria till uppbundet system, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.

Idag behöver kalvar upp till sex månader inte släppas på bete. I förslaget till nya föreskrifterna föreslås även att ungdjur som blir äldre än sex månader under betesperioden ska undantas från kravet på bete. Orsaken är att djuren kanske inte hinner vara ute särskilt lång period och att de då slipper den tillvänjning som betet innebär.

Djurskyddet Sverige anser att det är olyckligt att begränsa beteskravet för unga djur.
– Även om kalven eller ungdjuret bara kan hållas på bete under en kortare tid som någon månad, medför detta en välfärdsvinst för individen, säger Sven Stenson.

Jordbruksverket ska nu gå igenom remisserna. I slutet av maj beräknas de nya föreskrifterna vara klara.