Så ska djurtransporterna förbättras

Ökad kunskap bland transportörer och fler kontroller ska förbättra djurtransporterna. Avgifter på transporter och ökade böter är andra medel.

Miljontals djur transporteras varje år i EU. Djur som lider av törst, hunger, utmattning och svår trängsel. Endast små förbättringar har skett trots att decennier har gått. Det säger Silvia Meriggi från den ideella organisationen Animals Angels som kartlägger och dokumenterar djurtransporterna i Europa. Hon berättade om sitt arbete under Djurskyddet Sveriges och Djurens Rätt gemensamma seminarium i Almedalen om hur djurtransporterna ska förbättras.
-Det är svårt att hitta djurtransporter som efterföljer alla regler och det är ofta vi ser djur som lider på olika sätt, säger hon.

I Sverige är det bättre men vi är inte bäst i klassen säger Mattias Gårdlund inspektör på länsstyrelsen i Skåne.
-Vi har fått kritik från EU för att vi gör för få kontroller och det med rätta, säger han.

Trots att landets länsstyrelser har fördubblat antalet kontroller är de fortfarande för få och det förekommer missförhållanden på de svenska vägarna säger han. Mer resurser krävs, öronmärkta pengar. Ett stort problem är alla transportörer som kör olagligt i Sverige och som Jordbruksverket inte har koll på.
-Svartåkarna är ett problem, jag skulle gärna få en bild på hur många de är, säger Helena Kättström som arbetar med transporter på Jordbruksverket.

Det vill länsstyrelserna få och planerar en gemensam aktion under en dag i höst då alla Sveriges gränser ska kontrolleras.
-Vi ska stänga Sverige för en dag och kontrollera alla djurtransporter som passerar så att vi kan kartlägga hur det ser ut, säger han.

Mattias Gårdlund ger Danmark som exempel på hur kontroller kan förbättra djurtransporterna.
-De har infört en specialstyrka hos polisen som kontrollerar djurtransporterna. Polisen har kunskap om vad man ska titta på och ger tuffa sanktioner. Man kan få upp till 70 000 kronor i böter på plats om djuren lidit, säger han.

Och det ger effekt, det ser han bland de svenska transportörerna.
-De är rädda för att köra genom Danmark och vill att jag ska besiktiga fordonet åt dem innan de kör in. Money talks, de vill inte få höga böter, säger Mattias Gårdlund.

Jens Holm från Vänsterpartiet är inne på samma spår och tror på en transportavgift som är avståndsbaserad. Bättre kunskap bland de som transporterar djuren är ett annat sätt att förbättra transporterna enligt Mattias Gårdlund. Då handlar det både om hur djuren lastas på, vilka vägar man tar, förhållandena i fordonet och hur de lastas av. Mattias Gårdlund har arbetat med att utbildning av transportörer och han ser stor skillnad.
-Med en relativt liten insats kan man göra stor skillnad, säger han.