Lekfull fårforskning

Så fort grinden öppnas skuttar de båda fåren ut. En av baggarna börjar buffa på bollen med huvudet och det dröjer inte länge förrän de båda fåskallarna möts i en dov stångning.

Jag befinner mig på Sveriges lantbruksuniversitets försöksgård i Skara. Här undersöker Lena Lidfors, professor i etologi och doktoranden Claes Anderson om lek kan användas som ett sätt att skapa positiva känslor hos djur. Baggarna fortsätter stångas och de rör sig nyfiket runt i boxen. De rullar lite med bollarna med hjälp av huvudet och så stångas de lite. Då och då tar de lekfulla skutt. Fascinerat noterar jag vilket annorlunda beteende de har jämfört med det i sin hemmabox.
-Den större ytan triggar till lek men också att det händer något nytt, förklarar Claes.

Det är just hur variationen i lek, vila och förväntning kan skapa positiva känslor hos djur som Claes och Lena undersöker. Belöningscykel kallas teorin bakom och går ut på att ett djur mår bra av att belönas av någon aktivitet till exempel att få mat men att förväntan inför denna aktivitet också skapar positiva känslor och är en viktig del för välbefinnandet. Efter aktiviteten behöver djuret avspänning för att på nytt kunna njuta av att förvänta sig något.

I studien undersöks om mat och lek ger samma förväntningar hos lamm och om lek kan fungera som belöning. Under sommaren har Claes studerat fyrtiotvå lamm. Sju par har varit så kallade leklamm, sju par har varit matlamm och sju par har varit i en kontrollgrupp som inte fick göra någon aktivitet. Studien har gått till så att lammen som ska undersökas får gå från sin hemmabox till en särskild förväntansbox. Där har de fått stå i tre minuter och vänta på sin aktivitet. Under tiden har Claes observerat och filmat dem för att se om de visar tecken på förväntan. Först därefter har de fått komma in i den större boxen som antingen erbjudit dem god mat i form av kraftfoder eller lek med två bollar och en liten pall beroende på vilken kategori de tillhörde. Kontroll-lammen fick bara gå in i förväntansboxen och sedan tillbaka till hemmaboxen.

Försöken är just avslutade och nu väntar analys av alla de filmer som är tagna men redan nu kan Claes berätta att lammen leker, att de troligtvis ser det som belöning och att de visar tecken på förväntan inför leken.
-Inget snack om att det var förväntan hos lammen. Många gånger när jag stannade stoppuret kunde jag se hur lammen rörde sig mot öppningen till aktivitetsboxen.

Hos leklammen kunde Claes se hur de gjorde ett jätteskutt in i lekboxen och började leka, framförallt sociala lekar som stångning. Hos matlammen som fick äta som aktivitet gjorde han en variant under en vecka där han tog bort maten och istället erbjöd lek.
-Lammen gick då till det ställe där maten brukade vara och bräkte mer. Att de byggt upp någon bild av vad som väntade efter förväntansboxen är jag därför ganska säker på. Nu återstår bara att se om vi kan visa detta på ett vetenskapligt mätbart sätt, säger han.

Under hösten kommer Claes analysera alla de filmer som är tagna under försöken. Bland annat kommer han att titta på fårens öronpositioner i förväntansboxen för att undersöka vilka tecken på förväntan fåren visar.

Att studera djurs positiva känslor och lek är ett relativt nytt forskningsområde som växt fram senaste åren och det är hett internationellt.
-Traditionellt har man tittat på hur man ska undvika det som är negativt, till exempel stress. Denna forskning vill vända på det och se på positiva effekter i djurhanteringen, säger Lena.

Leken kan till exempel bli ett sätt att se om djur mår bra eftersom man vet att djur som är stressade, hungriga eller rädda inte leker.
-Ännu så länge är det bara grundläggande forskning. I ett längre perspektiv vill man ta reda på hur stor betydelsen leken har, hur den påverkar välbefinnandet och varför. Vilka faktorer sätter igång lek och vad hindrar, frågar sig Lena Lidfors.

På försöksgården i Skara står lammen nu lugnt och äter i sina boxar. Det frasar lite i halmen och ibland hörs ett målbrottsklingande bräkande. Just de här fåren har arbetat färdigt men försöken kommer fortsätta framöver.
-Vi kan se att leken fungerar som belöning. Nu måste vi utvärdera typerna av lek och hur det ser ut hos olika djurslag, säger Lena.

Claes ska göra tre försök till inom ramen för sina doktorandstudier. Hur de ska utformas vet han först efter att ha analyserat dessa resultat.
-I framtiden skulle det vara intressant att långsiktigt studera vilka effekter lek får på djur. Leken kanske påverkar hur stresståliga de blir, deras förmåga att uppfatta och tolka saker, att de blir mer lätthanterliga. Det är mycket om djurs lek vi inte vet men det finns mycket teorier, säger Claes.

Lena har möts av farhågor från köttproducenter som tror att lek skulle leda till sämre tillväxt eftersom de rör sig mer.
-Om det blir så vet vi faktiskt inte idag. Sedan är det förstås så att allting inte heller ger högre tillväxt, säger hon.

Att djur leker är det egentligen ingen som ifrågasätter enligt Lena.
-Men vi vet idag inte vilken betydelse leken har för hur de mår. Hur viktig är den? Leken har ju också en funktion att till exempel få djuren att lära sig rang och sociala regler. Frågan är vad vi gör med våra lantbruksdjur när vi inte erbjuder dem att leka.