Onödigt skära i obedövade grisar

Idag skär man bort smågrisarnas testiklar helt utan bedövning. Något som är mycket smärtsamt och helt onödigt eftersom alternativ finns. Från den första september får grisbönder ersättning om de använder bedövning vid kastrering eller vaccinerar grisarna från att bli könsmogna. Men ersättningen riskerar att bli ett slag i luften.

Det är när hangrisar blir könsmogna som de får ett hormon som kan ge köttet en lukt och smak som många tycker är obehaglig. Den kallas ornelukt och för att slippa den har alla hangrisar i Sverige kastrerats, helt utan bedövning. Detta har de senaste åren väckt opinion eftersom ingreppet innebär mycket lidande för smågrisarna, dels under själva ingreppet, dels efteråt.

Djurskyddet Sverige är en av de som arbetat för en förändring för smågrisarna. Nu ligger ett förslag från regeringen att förbjuda obedövad griskastrering från och med den första januari 2016. Fram till dess ska grisbönder kunna få en ersättning för att de bedövar vid kastrering eller vaccinerar. Det finns dock ett tak på ersättningsnivån på 7500 euro per treårsperiod. För en större grisbonde innebär det att bidraget kommer att vara slut efter åtta månaders grisuppfödning och att resterande 28 månader blir utan bidrag.
-Bedövningsbidraget måste få en rimlig storlek, annars kommer ingen bonde att bedöva eller vaccinera när bidraget är slut. Vi välkomnar lagförslaget från Eskil Erlandsson men anser att det är det onödigt att vänta ända till 2016 då alternativ finns idag och riksdagen redan ställt sig bakom ett förbud mot obedövad griskastrering, säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige förespråkar vaccineringen som förhindrar att grisarna blir könsmogna.
-Det blir ingen smärta för grisarna och heller ingen risk för infektion vid läkning av något sår, säger Åsa Hagelstedt.