Tam debatt om avel på djurskyddskonferens

Jordbruksverket höll sin årliga djurskyddskonferens i tisdags, på Stockholms universitet. Temat var avel. På talarlistan stod bland annat SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund, Svenska Kennelklubben, forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Agria djurförsäkringar som täckte in slaktkycklingsbranschen och Emma Hansson från Länsstyrelsen i Skåne som talade om projektet för att förbättra hälsan hos länets shar pei-hundar.

Helena Röcklingsberg, universitetslektor i djuretik, höll ett etiskt resonemang om hur samhället behandlar djur – som individer eller som medel – och om skillnaden mellan hur människor behandlar husdjur och djur i produktionen.

I slutet av konferensen arrangerades en kort debatt, som dock missade att lyfta viktiga frågor. Åke Hedhammar från Svenska Kennelklubben kommenterade inte Länsstyrelsen i Skånes beslut att ge åtta shar pei-kennlar uppfödningsförbud annat än att benämna det som en ”raid”, trots att Kennelklubben är starkt kritiska till beslutet. SVERAKs vice ordförande Eva Porat berättade i sin presentation om den internationella paraplyorganisation FIFes val att helt förbjuda den sjukdomsdrabbade kattrasen Scottish Fold – detta togs upp i debatten men sattes inte i samband med problemtyngda shar pei på hundsidan.

Inte heller slaktkycklingarna och de problem som den framavlade snabbväxten resulterat i debatterades djupare. Helena Röcklingsberg menade att branschens hänvisning till bristande marknad inte räckte som ursäkt för att det inte föds upp långsamväxande kycklingar.

– Det är mycket information som konsumenterna inte kan få. Och handeln har en ganska stor makt över vilka produkter som är attraktiva när vi faktiskt står där vid hyllan, sade hon.