Massiv volontärinsats bakom kattplacering

240 000 timmar per år. Så mycket gratisarbetar runt 40 föreningar varje år för att hjälpa hemlösa katter, enligt siffror från Svenska Kattskyddsförbundet.

SVEKAT, Svenska Kattskyddsförbundet, har undersökt hur många timmars volontärarbete som ligger bakom arbetet med att omplacera hemlösa katter.

De föreningar som svarade på enkäten – ungefär hälften av 85 tillfrågade – meddelade att de omplacerat ca 5600 katter under 2011. Det sammanlagda antalet volontära arbetstimmar landade på nästan 240 000 timmar under hela fjolåret. Det motsvarar 131 årsverken eller en kostnad i betalt arbete på 37 miljoner, skriver SVEKAT i ett pressmeddelande. Delat på antalet katter blir det tydligt hur mycket jobb som behövs för varje individ – ungefär en arbetsvecka per katt.

Flera föreningar rapporterar att de bara räknat med kärnverksamheten, och alltså inte de timmar som lagts ned på att samla in ekonomiska medel, styrelsernas arbete eller det arbete som utförs av privatpersonerna i jourhemmen. Vissa föreningar har anställda med lön, och deras arbetstimmar räknades inte heller in i siffran. Det totala antalet timmar som spenderas på att hjälpa katter torde därför vara mycket högre, menar SVEKAT.