Tusentals kor dör av aliminiumburkar

Slängda burkar strimlas sönder tillsammans med ensilage. De små metallstrimlorna leder till inre skador hos korna. Mellan 1000 och 2000 kor per år måste avlivas, menar LRF.

Att kasta ut en läskburk genom bilfönstret kanske känns som en liten miljösynd. Men det kan leda till värre konsekvenser. När gräset på åkrarna skördas och blir till ensilage hackas även burkarna sönder. De små, vassa metallbitarna leder till död och lidande för många kor. Problemet uppmärksammades nyligen i SVT och P4, men har varit känt i minst 10 år, säger Jan Eksvärd, expert på hållbar utveckling på Lantbrukarnas riksförbund, till TT i en artikel från i somras.

– I de flesta fall avlivas de när man ser att de far illa. Mellan 1 000 och 2 000 kor om året måste slaktas för att de får i sig metalldelar.

Torgny och Eva Widholm driver en gård med 130 mjölkkor i Hallen i Åre kommun. Att ha länsväg 321 som granne innebär att burkar kastas längs med vägen.

– Under alla år som vi varit bönder så har vi rensat dikeskanterna från burkar. Det är en försiktighetsåtgärd och vi har hållit på i 14 år med det här, säger Torgny Widholm till P4 Jämtland.

Trots säkerhetsåtgärderna tvingas paret avliva i i genomsnitt 1-3 kor per år på grund av skadorna som uppkommer då de fått i sig metallflisor från sönderstrimlade burkar. Till en början kan det dessutom vara svårt att märka om en ko drabbats eller inte.

– Det är det som är så lurigt, för kon kan verka frisk och mjölka bra. Var pigg och alert och rätt som det är så ställer hon sig och står still. Hon blir magrare och magrare och dricker ingenting och hon dör helt enkelt. Avföringen på en ko som vi har just nu, som vi tyvärr måste ta bort, den har blivit svart. Så vi misstänker att det är blod i avföringen, berättar Torgny Widhom.

Han uppmanar de som slänger burkar att sluta med det. Torgny Widholm menar att eftersom burkarna är av aliminium fastnar de inte i maskiner som är utrustade med metalldetektor. Därför är bönderna tvungna att själva rensa bort burkar.

Foto: Michael Basial