20 000 får dör varje år i australiensiska sjötransporter

Månadslånga resor med hemska umbäranden. Så beskrivs landets sjöexport av får och övrig boskap. Dödssiffran – 20 000 per år – kritiseras av inhemska politiker.

Under förra året skickade Australien nästan tre miljoner djur med sjötransporter till köpare och slakterier i utlandet. Mest får – över två miljoner – men även nötboskap, getter och bufflar.

Nästan 20 000 får dog under dessa sjötransporter bara under förra året. Siffran kritiseras nu av partiet The Australian Greens – enligt senator Lee Rhiannon tvingas djuren ofta uthärda månadslånga resor under fruktansvärda villkor, efter att ha stressats från sina betesmarker till hamnstäderna.

Partiet föreslår istället en utveckling av slakteribranschen i Australien, så att export av köttprodukter skulle kunna ersätta boskapsexporten.

Jämfört med 2001, då den australiensiska exporten av levande får var nästan tre gånger så hög, är den nuvarande dödssiffran låg. Under 2001 dog nästan 80 000 får under sjötransporterna. Sedan dess har fårexporten minskat, och även dödsfallen samt procentandelen av fåren som dött under transporterna.

Enligt australiensiska WSPA, World Society for the Protection of Animals, beror hälften av fårdödsfallen på svält – fåren känner inte igen pelletsmaten de får på transporterna.

Det finns en inhemsk opinion mot exporterna – enligt en undersökning från WSPA skulle tre av fyra australiensare rösta på politiker som lovar att stoppa exporten av levande djur.