Licensjakt på varg kan tillåtas igen

Idag presenterade regeringens utredarare Peter Egardt sitt förslag för hur vargpolitiken kan utformas. För mycket av skjut-för-fan-lösningar och för lite av förebyggande åtgärder, anser Sven-Erik Alhem i Djurskyddet Sveriges styrelse.

Målet har varit att hitta en lösning där människa och varg kan leva tillsammans på bästa sätt. Till sin hjälp har utredaren haft en expertgrupp med representanter från nio organisationer bland annat naturvårdsorganisationer, jägare, samer och lantbrukare.

Det omtvistade ämnet om vargstammens storlek ska enligt förslaget läggas på Naturvårdsverket. De ska göra en vetenskaplig bedömning på hur många vargar som behövs för att uppnå en gynnsam bevarandestatus vilket ska vara betydligt fler vargar än den minsta livskraftiga populationen som är beräknad till 100 vargar.  Idag finns runt 400 vargar i Sverige.  Hur stor vargstammen ska vara anges sedan i ett intervall från lägsta till högsta antalet. Om vargarna blir fler än så kommer licensjakt att tillåtas. Men i huvudsak ska vargstammen regleras genom skyddsjakt som det kommer att vara lättare att få tillstånd till.
– Redan efter första vargangreppet ska beslut om skyddsjakt kunna tas. Det här när det gäller rennäring, fäbodsbruk och skärgårdsöar, säger  Peter Egardt.

Enligt förslaget ska också skadeersättningen öka och vara lika stor i hela landet. Samtidigt ska det förebyggande arbetet få mer resurser.

Sven-Erik Alhem från Djurskyddet Sveriges styrelse är positiv till att det föreslås högre bidrag till de skadade tamdjursägarna men är kritisk till att det ska bli enklare att ordna med skyddsjakt.
-Utredningen präglas mycket av en skjut- för- fan –lösning och jag tror inte att det ökar acceptansen bland fårägare.

Istället tycker han att utredningen kunde koncentrerat sig mer på åtgärder för att skydda fåren.
-Till exempel, i inget av de fall i Skåne där får blivit rivna på senaste tid har de – såvitt jag känner till – varit skyddade av ett högkvalitativt 5-trådigt elstängsel. Vargar hoppar inte över stängsel och de är rädda för elstötar. Under den tid som det tar innan man hunnit sätta upp fullgoda elstängsel skulle man kunna använda korttidsanställda fårtillsyningsmän. Det skulle vara en avlönad befattning som staten erbjuder arbetslösa. Vargen är en del av vår natur och ska så förbli. Man ska inte lättvindigt söka påverka opinionen genom att göra det lättare skjuta bort vargen, säger Sven-Erik Alhem. Att döda varg ska bara tas till som yttersta åtgärd när alla andra rimliga åtgärder är uttömda.