Kurs om katt lockade många

Katter är inte svåra att förstå bara man tar kattens perspektiv. De sa Susanne Hellman Holmström som är beteenderådgivare för katt och som föreläste på helgens kurs om katt som samlade nästan femtio personer från Djurskyddet Sveriges föreningar.

Vad vill katter göra och inte göra? Hur kommunicerar katter med doft? Vad är viktigt att titta på när katten kommer in till djurhemmet? Det var några av frågorna som besvarades under helgens kurs om katt för de som driver djurhem. Många hade rest långväga för att delta, Djurskyddet Jämtland, Djurskyddet Ådalen, Djurskyddet Bohuslän och Djurskyddet Kattfotens katthem i Halmstad var några av de föreningar som var på plats och det var många igenkännande nickar och skratt i lokalen när Susanne berättade om kattbeteenden.

Marita Åberg från Djurskyddet Huskatten i Västerås har varit föreståndare för djurhemmet sedan 2000 och har stor kompetens om katt. Hon tyckte hon lärde sig nytt även om hon tror att de som är yngre fick med sig mer från kursen.
-Kursen var jättebra och Susanne var fantastiskt men det viktigaste är att man får träffa folk från andra djurhem. Det är väldigt värdefullt att få höra hur de löser olika situationer och lära från varandra, säger Marita.

Sedan några år ställer länsstyrelserna krav på att de som driver djurhem ska ha grundläggande kunskaper om katt. För vissa länsstyrelser har det räckt med att ha lång erfarenhet att arbeta på djurhem, andra har krävt ett intyg om genomförd utbildning. Djurskyddet Sveriges djurhemskommitté anordnade denna kurs i syfte att erbjuda katthemspersonal att få den behörighet som länsstyrelsen kräver.