Nya bilder på grisuppfödning

Grisar som äter på döda grisar i boxen där de står. Grisar med avbitna öron som vadar i avföring. Filmer på svenska grisstallar från Djurrättsalliansen visades igår på SVT.
-Bilderna visar grisar som lever i en oacceptabel situation, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.

Djurrättsalliansen har smygfilmat på 15 gårdar nattetid. De menar att bilderna visar en norm för hur det ser ut i svenska grisstallar. För fyra år sedan avslöjade Djurrättsalliansen stora missförhållanden inom branschen.  Då ledde det till att Jordbruksverket 2010 införde så kallade djurskyddsdeklarationer på svenska grisgårdar. De innebär att de gårdar som har besök av veterinären samtidigt får en genomgång av djurskyddet. Länsstyrelsen gör dessutom sina vanliga kontroller av gårdarna och de visar en tydlig minskning av brister på grisgårdar i hela landet, hävdar Jordbruksverket. Helena Kättström, Djurskyddschef på Jordbruksverket, säger på myndighetens webbsida att djurvälfärden generellt är bra i den svenska grisproduktionen.
-Det bra att djurhållningen förbättras men bilderna visar att det fortfarande finns brister och att kontroller är nödvändiga. För den som vill äta griskött är dock svenskt fortfarande det bästa alternativet, säger Sven Stenson.