”Handeln har ett moraliskt ansvar”

Griskonflikten mellan Sverige och Danmark trappas upp. Mycket av ansvaret ligger hos handeln, menar Bo Algers, professor på SLU, och kräver att de slutar sälja olagligt kött. Men ICA menar att det fortfarande är oklart om det danska köttet är olagligt.

Det svensk-danska griskriget fortsätter. Nu kräver Bo Algers, professor i husdjurshygien vid Sveriges Lantbruksuniversitet – han fick nyligen pris av Djurskyddet, bland annat för sin uppriktiga ton mot industrin – att handeln slutar sälja olagligt kött. Där ingår stora delar av den danska fläskköttsproduktionen, menar han.

– Det jag vänder mig mot är de här systematiska brotten mot EUs regelverk. De är utbredda i Danmark och i flera andra länder, säger han.

Det är bland annat sättet som danskarna hanterar grisknorren på som fått kritik – svanskupering är utbredd, trots att det är olagligt inom EU. Och trots att många små svenska handlare på eget initiativ har slutat sälja danskt fläskkött, så lyser bojkotterna från de stora kedjorna med sin frånvaro. Bo Algers menar att företagen måste ta ansvar för de produkter man säljer, och jämför med textilindustrin, där påtryckningar har lett till att till exempel angoraull fasats ut.

Svenska grisbönder tvingas i nuläget att exportera griskött till Tyskland, eftersom slakterierna inte vill köpa köttet. Matkedjorna å sin sida menar att det inte finns tillräckligt med svenskt fläskkött för att täcka efterfrågan.

Bo Algers menar att handeln försöker skylla ifrån sig ansvaret, och att det i själva verket är handeln som skapat det problemet genom att i många år handlat med producenter som inte följer lagen om hur varorna ska produceras. Han menar att handeln därigenom är ansvariga för mycket av djurlidandet i EU.

– Jag tycker det är upprörande, därför att handeln har ett moraliskt ansvar att inte handla med olagligt producerade varor, säger han.

Bo Algers menar att handeln istället bör efterfråga mer svenskt kött, eller utländskt kött som producerats på lagligt sätt.

Sara Hjelm, pressekreterare på ICA, menar att det råder delade meningar om huruvida det danska fläsket producerats under olagliga former – från danskt håll tycker man att det inte bryts mot något EU-direktiv, säger hon.

– Tillsammans med vår branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel så har vi – både ICA, Coop och Axfood – haft ett möte med den danska grisnäringen. De har skrivit på ett avtal med sju olika punkter där svanskupering är en av dem, och vi kräver att de ska leva upp till.

Dock hade de önskat mer konkreta svar från den danska grisnäringen, påpekar hon.

Svenskarna oroas även av användningen av antibiotika i den danska grisnäringen – inte minst sedan fyra danskar dött av multiresistenta bakterier, MRSA, som kommit från grisar. Multiresistenta bakterier är bakterier som tål antibiotika och som utvecklats på grund av en alltför generös utskrivning av antibiotika mot sjukdomar. Sveriges djurproduktion har den lägsta nivån av antibiotikaanvändning i EU.

Med bara några dagar kvar till EU-valet tävlar den svenska politikerna om att plocka poänger på griskonflikten. Annie Lööf, Centerpartiets partiledare, uppmanar till bojkott av danskt fläskkött, och Ebba Busch-Thor, EU-kandidat för Kristdemokraterna, planerar att anmäla Danmark till Europakommissionen, framförallt på grund av svanskuperingen.