Avlivning het fråga på djurhemskurs

Hur mår katter som måste trängas med andra på liten yta och hur viktig är kattens socialisering för att kunna bli tam? Det var frågor som fick svar på Djurskyddet Sveriges utbildning för djurhem som arrangerades i helgen.

Ingrid Redbo, som är docent i etologi inledde med en föreläsning om kattens beteende. Hon förklarade och gick igenom ett antal grundläggande behov och vad det kan ge för problem för kattägare och djurhem när vi inte tänker på detta. Ett exempel var att katter i hög grad löser konflikter genom att öka avståndet till varandra. När det inte har möjlighet till det kan många konflikter uppstå och med det stress. Konflikter har bland annat att göra med tillgången på resurser som matskålar, kattlådor och gömställen.
-Ha helst en kattlåda per katt och många matskålar. Känner katterna att det finns mycket resurser så blir konflikterna färre, säger Ingrid Redbo.

Ingrid Redbo betonade också vikten av gömställen och siktskydd.
-Katten får då en psykisk utväg att komma undan. De vill kunna vara ifred och inte bli tittade på.

Hur man ska göra med skygga katter som är stressade var en fråga som återkom under dagen.
Forskning visar att en kattunge behöver socialiseras med andra katter när den är tre till sex veckor gammal. Om katten ska kunna bli tam behöver den socialiseras med människor mellan två till sju veckors ålder.
-En katt som inte blivit socialiserad under denna tidsperiod kan lära sig att vara i närheten av människor men kommer inte bli en katt som gillar att sitta i knät, säger Ingrid Redbo.

Jenny Eliasson och Maria Ottosson från Länsstyrelsen pratade om vilka lagar och regler som gäller för djurhem och jourhem. Alla djurhem måste ha ett så kallat paragraf 16 tillstånd. Detta gäller även de föreningar som inte har ett djurhem utan bara använder jourhem.

När djurhemmen bör avliva katter var en fråga som delade publiken. I föreskriften står att om djurets medicinska eller mentala status inte medger omplacering eller behandling bedöms vara utsiktslös, ska djuret avlivas. Länsstyrelsen förklarade att tolkningen av lagen inte är lätt. Det finns till exempel ingen konsensus om hur en katts mentala status bör vara. Hur skygg och stressad det är okej att den är och under hur lång tid. Olika tolkningar av lagen gör också att de olika länsstyrelserna bedömer olika.

Utbildningen arrangerades av Djurskyddet Sveriges djurhemsgrupp för de djurhem och jourhem som är anslutna till Djurskyddet Sverige. Kursen ger ett kursintyg som kan användas som utbildningsbevis när man ansöker om paragraf 16 tillstånd hos länsstyrelsen.