Krav på ny lag överlämnad till ministern

Djurskyddet Sverige träffade idag landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och lämnade över 35 742 namnunderskrifter för en ny och starkare djurskyddslag.

Det är drygt tre år sedan som den statliga utredningen lämnade ett förslag till en ny djurskyddslag men ännu har ingen proposition lagts fram till riksdagen. Djurskyddet Sverige har därför samlat namn för en ny lag och idag lämnades de 35 742 namnen över till landsbygdsministern. I namninsamlingen lyfter Djurskyddet Sverige bland annat problemen med hemlösa katter. Det finns idag uppskattningsvis 100 000 hemlösa katter, för att minska antalet föreslår utredningen, bland annat obligatorisk ID-märkning och förbud mot att överge djur.  Bucht visade stort intresse för frågan, ställde många frågor och ville veta hur situationen ser ut idag.
-Det var glädjande att Sven-Erik Bucht hade engagemang för katterna och att han var så tydlig med att det inte är aktuellt med en försämring av djurskyddslagen, säger Linda Maria Vonstad, förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

Dagens djurskyddslag ifrågasätts från flera håll. Bland annat vill näringen ha slopat beteskrav för mjölkkor, grisbranschen vill fixera suggor och i den statliga konkurrenskraftsutredningen föreslår utredaren att de svenska djurskyddskraven ska anpassas till EUs lägre djurskyddsnivå. Men enligt Sven-Erik Bucht finns ingen anledning till oro, djurskyddet ska inte försämras lovar han.
-Vi har inte en sådan ambition som regering, vi ska stärka lagen, sedan måste den moderniseras givetvis. Det som sattes på plats 1988 stämmer kanske inte idag, säger Sven-Erik Bucht.

Han betonar hur viktiga konsumenterna är för djurskyddsfrågorna.
-Ni är en viktig aktör till de här frågorna, men vi har också hela konsumentledet, det är viktigt att konsumenterna väljer rätt. Lantbrukare som har ett gott djurskydd får varor som kostar lite mer och då måste vi konsumenter som vill ha det så vara beredda att hjälpa till.

Om en ny lag kommer eller när, kan Sven-Erik Bucht inte svara på, bara att frågan bereds på departementet. Linda Maria Vonstad hoppas att en ny lag kommer snarast.
– Om landsbygdsministern inte kan lägga fram en ny lag i sin helhet så hoppas vi att han till att börja med kan lyfta ut delen om hemlösa katter. Varje vinter som lagen förhalas, fryser många katter ihjäl, nu kan vi inte vänta längre, säger hon.