100-tals katter skadas vid fall

Många katter skadas efter att ha fallit från höga höjder. Några katter avlider varje år till följd av skadorna, medan majoriteten får mer eller mindre omfattande skador. Det skriver försäkringsbolaget Agria i ett pressmeddelande.

När temperaturen stiger frestas framför allt innekatten av en nypa frisk luft och att spana över omgivningarna från balkongen eller fönstret. För en nyfiken katt kan en glipande balkongdörr eller ett vädrande fönster vara direkt livsfarligt.
– Mellan 110-150 katter skadas årligen så allvarligt att de får besöka veterinären och behandlas. Vi ser också att de unga katterna upp till tvåårs ålder drabbas oftare än de äldre, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef, Agria Djurförsäkring.

Skador som uppstår i samband med fall är ofta svåra, kräver kostsam veterinärvård och har en lång konvalescenstid för katten. Exempel på fallskador är frakturer, sprucken urinblåsa, käkskador och sprickor i gomtaket samt punkterade lungor och diafragmabråck. Genomsnittskostnaden vid ett veterinärbesök för en katt med fallskador hamnar strax under 10 000 kronor.

Men det finns både lagar och tips för att skydda katten. Många av olyckorna beror på att fönster och dörrar står öppna under obevakad tid.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska balkonger mer än fem meter över marken där katter vistas ensamma måste vara försedda med nät eller liknande. Varje djurägare är skyldig att säkra balkongen med nät eller annat som hindrar katten från att ramla ned eller skada sig. Det gäller också att använda fönsterhakar som katten inte kan trycka sig ut igenom. Balkongnät finns bland annat att köpa i zoo fackhandeln.