20 000 har skrivit under upprop mot kontrollprogram för gris

Sveriges Grisföretagare har lämnat in en ansökan till Jordbruksverket om att få sitt så kallade djuromsorgsprogram för grisar omvandlat till ett kontrollprogram, men nu höjs röster emot detta. På bara en dryg vecka har över 20 000 personer skrivit under Djurens Rätts upprop mot godkännandet av kontrollprogrammet. Namnen lämnas idag över till Jordbruksverket tillsammans med en skrivelse från Djurens Rätt.

Det finns ett stort engagemang från allmänheten i frågan om grisbranschens så kallade djuromsorgsprogram. För att fånga upp och visa engagemanget startade Djurens Rätt en namninsamling via sin hemsida. Responsen kom direkt.
– Att så många har gjort sina röster hörda för grisarna är en kraftig opinionsyttring. Det är tydligt att försämrat djurskydd upprör många. Jordbruksverket kan inte godkänna den här ansökan, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Om kontrollprogrammet godkänns får företag som är anslutna till programmet grönt ljus att göra avsteg från befintlig djurskyddslag på vissa punkter. Enligt grisbranschen är målet att öka produktionen, bland annat genom att minska dödligheten bland smågrisar. Men branschens försök visade att smågrisdödligheten inte minskade, ändå vill man fortsätta med kontrollprogrammet.

I skrivelsen lyfter Djurens Rätt kraftig kritik mot omsorgsprogrammet på flera punkter. Övergripande handlar det om att pilotstudien inte är vetenskapligt utförd och saknar signifikanta resultat samt att de föreslagna åtgärderna kan skapa allvarliga försämringar för grisarna. Fixering vid födseln leder till stress och försämrade modersegenskaper, och en tidigare avvänjning mellan sugga och kultingar ger mer beteendestörningar hos grisarna. Kontrollprogrammet vill också tillåta fler grisar per box, med ännu större trängsel som följd.