Uppdrag: Rädda kattkolonin

Det var ingen lätt utmaning de stod inför hösten 2014, Djurskyddet Kattvärnet: Rädda 25 förvildade katter som levde på en industritomt i Haninge, med döden ständigt lurande bakom knuten.

I åratal hade en stor grupp katter levt i ett industriområde i Haninge, i idelig jakt på mat, farligt nära bilar och med rävar som ett livsfarligt och konstant överhängande hot. Men ingen hade brytt sig förrän en kvinna som arbetade i närheten insåg att något måste göras. I slutet av augusti 2014 åkte hon in till Djurskyddet Kattvärnets djurhem och då började deras kamp för att rädda kattkolonin i Haninge.
– Vi beslutade oss för att försöka fånga in dem och vi åkte ut och rekade i området för att se hur många katter som kunde finnas där. De höll till på en väldigt stor tomt med mycket skrot, bråte och gömställen så det gick inte att hitta alla på en gång, utan det tog sin tid, berättar Agneta Öberg, sekreterare för Djurskyddet Kattvärnet Haninge.

Det skulle visa sig att 25 katter levde på industritomten. De var i olika åldrar och gruppen bestod till stor del av ett antal honor med flera kullar ungar. Ingen av katterna var chipmärkt eller kastrerad, så mycket tydde på att alla var födda i det vilda utom möjligen en hankatt som verkade van vid att umgås människor.

Katterna fångades in i september 2014 och så började Kattvärnet sitt arbete med att ge de hårt prövade djuren nya liv. Att socialisera skygga och förvildade katter kräver stort tålamod och det är ett debatterat ämne bland folk som arbetar med djur.
– Det finns mycket fördomar om att förvildade eller skygga katter inte går att socialisera, att de mår dåligt av att komma in och att det är bättre att avliva dem. Men det tror inte vi riktigt på och vi tycker att de har rätt till trygghet och bra liv. Och det har visat sig att det går med katterna från industritomten, de har utvecklats till väldigt fina och lugna individer, säger Agneta Öberg och fortsätter:
– Jag tror att mycket beror på hur man arbetar med den här typen av katter. Sen kommer det alltid vara några av dem som inte blir den här knäkatten, men som fortfarande kan ligga bredvid och må bra ändå.

Efter att katterna fångats in fick de komma till olika jourbostäder som Kattvärnet annonserat efter via Facebook. De som var intresserade av att öppna sina hem åt någon i ”gänget från kolonin” intervjuades utförligt innan, och de fick noggranna instruktioner om hur man ska arbeta med skygga katter. Senare har Kattvärnet besökt jourhemmen och man är i regelbunden telefonkontakt med dem för att försäkra sig om att allt går enligt planerna.
– Vi införde noggranna rutiner för hur katterna skulle socialiseras från första början, för att minimera stressen för dem, säger Agneta Öberg.

Mycket handlar om att ha stort tålamod och arbeta framåt i små steg när man ska socialisera en skygg katt.
– Det gäller att skapa trygghet hos katten. Att man börjar med att låta den ”landa” och sen att man går in och ger den mat och vatten och gör rent lådan, men låter den vara. Efter en tid kanske man kan sitta hos katten en längre stund och prata med den. Så går man framåt, steg för steg. Och när katten inte gömmer sig längre då kan man försöka närma sig den och klappa den, säger Agneta Öberg.

Nu är arbetet med att hitta nya permanenta hem åt en del av katterna från industritomten i full gång, medan andra från kolonin behöver mer tid för att bli redo.
– Det krävs extra mycket av den som vill adoptera någon av de här katterna, och vi vill försäkra oss om att de fortsätter att jobba med dem och att de verkligen vet hur man gör, säger Agneta Öberg.

För Djurskyddet Kattvärnet har arbetet med kattkolonin varit mycket lärorikt och givande.
– Det känns bra att veta att man har räddat livet på många av de här katterna. Det sprang räv i området där de höll till och många kattungar blir ju tagna av just räv. Och en hel del av katterna hade nog dukat under av svält eller kyla nu i vinter eller blivit överkörda av någon av alla lastbilar som kör i området, säger Agneta Öberg.