Djurskyddet Sverige gör mejlupprop för grisarna

Grisar ska inte fixeras anser Djurskyddet Sverige som idag startar ett mejlupprop för att stoppa Jordbruksverket från att godkänna grisbranschens kontrollprogram.
– Kontrollprogrammet innebär stora försämringar för grisarna. Dessutom har konsumenterna inte längre någon anledning att handla svenskt
fläskkött om djurskyddet inte är bättre här, säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Under 2014 pågick branschorganisationen Svenska Pigs djurförsök som innebar att suggan fixerades, grisarna fick trängre utrymmen och att smågrisarna avvänjdes tidigare. Målet var att minska smågrisdödligheten och öka produktiviteten. Trots att studien inte visar att färre smågrisar dör ifall suggan fixeras har branschen valt att gå vidare och ansöka om ett kontrollprogram. Om kontrollprogrammet godkänns av Jordbruksverket innebär det att företag som är anslutna får underskrida djurskyddslagens minimikrav. Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt är mycket kritisk. Hon menar att det är mycket plågsamt för suggan att bli hindrad att röra sig under dessa känsliga perioder.
– Vill man minska spädgrisdödligheten bör man istället titta på befintlig forskning och förändra aveln till färre kultingar. Att skilja kultingarna tidigare från mamman innebär lidande för båda parter, och tvingar suggan i ny brunst tidigare. Det leder till att fler grisar kan produceras. Men grisar är levande varelser och inte maskiner.

Via Djurskyddet Sveriges hemsida kan allmänheten skicka ett protestmejl till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Målet är att uppmärksamma Jordbruksverket att detta är fel väg att gå och vilket motstånd det finns bland allmänheten.