Över 7600 har mejlat för grisarna

För en vecka sedan startade Djurskyddet Sverige ett mejlupprop för att stoppa Jordbruksverket att tillåta fixering av gris.
– Kampanjen har fått en otroligt stor respons. Jag vågar påstå att svenska folket inte vill ha fixering av gris, säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Grisbranschen har ansökt till Jordbruksverket om ett så kallat kontrollprogram. Det innebär att de vill kunna fixera suggan, avvänja smågrisarna tidigare och ha grisarna i trängre utrymmen. Målet är att öka lönsamheten och minska smågrisdödlighet. Under förra året gjordes djurförsök med fixering av suggor, det visade inte att färre smågrisar dog. Ändå vill alltså näringen underskrida lagens krav med ett kontrollprogram.

För att visa att det är många som tycker detta är fel väg att gå startade Djurskyddet för sju dagar sedan mejlkampanjen som redan fått stor spridning. Nästan 300 000 tusen personer har nåtts via Facebook och 7610 har skickat ett mejl till generaldirektör Leif Denneberg för att visa sitt stöd för grisarna och säga nej till kontrollprogrammet.

Åsa Hagelstedt vill se andra lösningar till smågrisdödlighet och ökad lönsamhet.
– Man måste avla för mindre kullar, de stora kullarna är det största problemet eftersom de innebär att smågrisarna blir svagare och suggans spenar inte räcker till. Man måste också marknadsföra det svenska köttet bättre.

Alla mejl som kommer in diarieförs och det har fått information till generaldirektören uppger Jordbruksverkets diarium.