Manifestation för mjölken

Nästan 170 000 har skrivit på Lantbrukarnas Riksförbunds kampanj för svenska mejeriprodukter, öppna landskap och friska djur. Man har samtidigt ställt sig bakom LRFs krav på begränsad bete för kossor.

Vad vill vi ha?
-Svensk Mjölk!

Ropen skallade från de många bönder som idag samlades vid riksdagen. Man vill bland annat ha statliga lånegarantier, mer ersättning för den höjda dieselskatten och ersättningar från staten för den höga djurskyddsnivån. Beteskravet vill man få bort, eller åtminstone begränsa till 60 dagar i hela landet istället för dagens 120 dagar i södra Sverige. Kor som går i stallar med vad man kallar hög djurvälfärd vill man inte behöva släppa ut någon gång på året.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht fick det hett om öronen vid mottagandet av namnlistorna. Buropen överröstade ibland. Vi behöver ha liknande villkor som andra länder i Europa annars kan vi inte ta ut våra mervärden på marknaden, när får vi rättvisa villkor undrade LRF ordförande Helena Jonsson.
-Vi tror på svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Det kommer en bättre tid men nu gäller att skapa bridge over troubled water. Alla måste göra insatser, det handlar inte bara om politiken. Ingen politiker har förbjudit mejerierna att betala mer! Det finns också ett ansvar inom branschen vi kan inte säga att skattebetalarna ska ta smällen här, sa Sven-Erik Bucht som tidigare uppgett att regeringen inte har för avsikt att slopa beteskravet.

Efterföljt av rockkonsertapplåder påpekade LRF Mjölks ordförande Palle Borgström att marknaden lever med sin logik och att politikerna också har ett ansvar.
-Regeringen tror på svensk livsmedelsproduktion, det betyder så mycket, inte bara för mjölken utan även de öppna landskapen, svarade Sven-Erik Bucht.

Besvikelsen var stor efter ministerns framträdande. Marita Wolf har  160 kor och jobbar för rådgivningsföretaget Växa Sverige.
-Risken är att vi går miste om något otroligt värdefullt nu. Att fler bönder tvingas lägga ned, säger hon.

Bete tycker hon ska vara frivilligt.
-Vi ska lita på de företagare vi har. Djurvälfärden sätter jag högst. Det finns ett klart samband mellan djurvälfärd och god lönsamhet. Betet ska bönderna sköta själva. Vi lever i ett fritt land. Vi är kontrollerade på mejerinivå, staten behöver inte kontrollera oss.

Sandra Halmsjö, har kört traktör från Lysekil under natten. Hon har 55 ekologiska kor och risken är att de måste lägga ned.
-Vi har ett väldigt bra djurskydd men vi kan inte konkurrera på en global marknad med det. Så vi vill ha en statlig djurvälfärdsersättning!