Det här är försöksdjur

TEMA: Det finns två definitioner av försöksdjur. I Sverige räknas djur som används i vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, viss typ av undervisning och läkemedelsframställning, som försöksdjur. EU räknar endast dem som utsätts för ingrepp. 

• Enligt den svenska definitionen användes 5 273 188 försöksdjur i Sverige år 2012, inklusive de 4 552 616 fiskar i provfisket.

• Enlig EU-definitionen användes 262 148 försöksdjur i Sverige samma år. År 2011 användes 296 684 och år 2010 användes 413 447.

• 196 103 möss användes år 2012 enligt EU-definitionen i Sverige. Även råttor, fiskar, svin, fåglar, marsvin, kaniner, får, getter, hundar, katter, hästar, guldhamstrar och nötkreatur användes.