Djurskyddet Sverige: ”Arbetet för smågrisarna fortsätter”

 ”Det är tydligt att Jordbruksverket lyssnar noga på grisnäringens önskemål men inte ett dugg på vad en enad forskarkår för fram för vetenskapliga argument mot en för tidig avvänjning av smågrisar. Vi kommer att fortsätta arbetet ” säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Nyligen överlämnades protestlistan mot Jordbruksverkets nya förslag till föreskrift för lantbrukets djur. Sänk inte tiden som smågrisarna får dia från dagens 28 dygn till 21 dygn var huvudkravet, när Djurskyddet Sverige tillsammans med Djurens Rätt överlämnade runt 60 000 namnunderskrifter till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

– Vi tar organisationerna och deras medlemmars engagemang på allvar. Jag vill personligen försäkra att inte heller Jordbruksverket accepterar en försämring av djurskyddet eller att den låga användningen av antibiotika hos lantbrukets djur riskeras, sa Leif Denneberg i en kommentar och försäkrade att Jordbruksverket ”har lyssnat på kritiken, men känner oss trygga med att förslaget kan genomföras med bibehållen djurvälfärd.”

–  Det baserar vi på den noggranna studie som utvärderats av oberoende forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Vi stödjer oss också på praktiska erfarenheter från den svenska djurhälsovården och vi har förtroende för svenska grisbönder, sa Denneberg.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt:
– Det är tydligt att Leif Denneberg och Jordbruksverket lyssnar noga på grisnäringens önskemål men inte ett dugg på vad en enad forskarkår med vetenskaplig djurskyddsexpertis för fram, säger hon.

För de oberoende forskarna vid SLU och SVA konstaterade att den utvärdering de gjort av studien inte visar någon positiv effekt på suggorna vid kortare ditid. ”Således finns det ingen påvisbar positiv effekt av kortad ditid på suggornas hull och välfärd, som kan uppväga den ökade risk för smågrisen som det finns med en kortare ditid.

Däremot finns många vetenskapliga studier som visar att en sänkt avvänjningsålder försämrar smågrisarnas hälsa och välfärd. Det gäller framför allt när avvänjningsåldern närmar sig, eller underskrider, 21 dagar. Smågrisarna löper då ökad risk att drabbas av infektioner och beteendestörningar”, skrev docent Stefan Gunnarsson, SLU och Per Wallgren, SVA senast i LandLantbruk i september i år.

Den 5 oktober gick dessutom flera tunga forskare som docent Helena Röcklingsberg, SLU, professorerna Lotta Berg, Harry Blokhuis, Linda Keeling, professor emiritus Bo Algers och flera andra ut i en gemensam debattartikel i GöteborgsPosten och krävde att Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för lantbruksdjur skulle stoppas.

” I förslaget till nya grisföreskrifter finns ett villkor som innebär att smågrisarna får avvänjas tidigare, nämligen att `inga beteendestörningar så som flanksugning eller svansbitning [förekommer efter avvänjning] annat än undantagsvis´. Det innebär att grisarna bara får avvänjas tidigare om de därefter inte får beteendestörningar, vilket öppnar för ett uppenbart problem: om beteendestörningar visar sig, går den tidigare avvänjningen ju inte att senarelägga. Det går givetvis inte att backa processen och låta smågrisarna börja dia igen flera veckor senare. Djurägaren förväntas alltså vid val av tidpunkt för avvänjning kunna se in i framtiden”, slog artikelförfattarna fast och konstaterade att det rör sig om upp till tio procent av grisarna som ska få avvänjas vid tre veckors ålder i stället för nuvarande fyra veckor om föreskriftsförslaget går igenom:

”Här väljer Jordbruksverket att bortse från internationellt erkänd vetenskaplig forskning på området och i stället luta sitt beslut mot en enda begränsad observationsstudie, initierad av grisbranschen själva. Denna studie kunde inte visa på några positiva effekter för grisarna.”

Hur ska Djurskyddet Sverige arbeta vidare med frågan?
– Vi har precis haft ett runda-bord-samtal i riksdagen där företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna och Centerpartiet deltog. Det var ett mycket givande möte, konstruktivt och bra. Nästa steg är att få ett möte med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, säger Åsa Hagelstedt.
LeifDenneberg_120Åsa Hagelstedt_pressbild_2
Leif Denneberg, Jordbruksverket.   Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Maja Brand, Jordbruksverkets pressbild och iStockphoto.

griskulting_webb-240x150
Läs mer om kritiken mot föreslaget till nya föreskrifter

Jordbruksverket går bara grisbranschens ärende  ur GP den 5 oktober 2017
Internationell protest mot tidigare avvänjning av smågrisar ur Tidningen Djurskyddet
Svenskt Kött sprider myter om avvänjningen ur Tidningen Djurskyddet
Jordbruksverket JO-anmäls för griskultingförslag ur Tidningen Djurskyddet

Här finns Jordbruksverkets hela nyhetstext med generaldirektörens kommentarer kring protesterna från den 18 oktober:
Jordbruksverket accepterar inte försämrat djurskydd