Obligatoriskt att id-märka och registrera sin katt från och med nästa år

I dag beslutade Sveriges riksdag att det ska bli obligatoriskt för alla kattägare att id-märka och registrera sin katt. Lagen träder i kraft 1 januari 2023.

Beslutet togs alldeles nyss.
– Ett väldigt stort steg för att kunna komma tillrätta med landets största djurskyddsproblem, de hemlösa katterna, har nu tagits. Vi har arbetat så lång tid för att få igenom en obligatorisk id-märkning och registrering, och dagens beslut kommer att betyda mycket, säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

Katter födda före den 1 januari 2008 behöver inte märkas, men annars gäller kravet för samtliga katter och de ska vara märkta när de är fyra månader. Kostnaden för kattägare beräknas bli cirka 80 kronor att registrera en katt och cirka 200–700 kronor att låta märka den. För en kattägare vars katt inte redan är märkt och registrerad kommer kostnaderna på grund av förslagen som mest att uppgå till cirka 800 kronor per katt.

Jordbruksverket, SJV, får ansvaret att se till att det finns ett centralt kattregister. Men regeringen kan meddela förskrifter om att SJV ska få besluta att överlåta uppgiften att föra registret till en annan myndighet eller organisation.

Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska få direktåtkomst till registret. Länsstyrelserna får möjlighet att meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas. Förelägganden får förenas med vite.

Ägaren ska märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven gäller ”katter som stadigvarande finns i Sverige”.

Ändringen förs in i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar, som nu även kommer att gälla katter. Syftet är att underlätta för myndigheter och ideella organisationer som arbetar med katter att skilja katter som har ägare från katter som saknar hem. Detta i sig bidrar till att öka skyddet för katterna, har regeringen tidigare konstaterat

Text Katarina Hörlin
Foto Linda Bing

Läs mer om den långa vägen fram till ett id-märkningsbeslut