Längtar efter folkkära djurskyddsförkämpar av Marit Paulsens kaliber

Vi behövs! Det är avgörande för djurens skull att det finns djurskyddsorganisationer som driver på. Extremavel är ett prioriterat område för att minska djurlidandet hos vissa raser. Att se till att Jordbruksverket ger tydliga råd till länsstyrelserna om hur man ska hantera okastrerade utekatter är ett annat.

Men det finns många viktiga djurskyddsfrågor. Att avveckla burhållningen av mink och införa förbud mot all burhållning av lantbrukets djur är en viktig EU-kampanj.

Tillsammans med övriga djurskyddsorganisationer och föreningen Vi Konsumenter arbetar vi också för att behålla svenska kors rätt till bete. Vi vill att alla nötkreatur ska ha rätt till bete och diskuterar med Svensk Dagligvaruhandel om möjligheten att ändå kunna välja kött från betande djur.

Det är val. När ni läser detta har valet ägt rum och vi vet utfallet. Alla djurskyddsorganisationer har intervjuat och rangordnat de politiska partierna. Det har också bland andra Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Sveriges Konsumenter gjort. Vi har haft en sorglig valdebatt där djurskydd, hållbarhet, mat och jordbruk helt har lyst med sin frånvaro. Klimatfrågorna har degraderats till att handla om elektrifiering, energipriser och kärnkraft eller ej.

Oberoende av politisk färg på regering kommer vi ha stora utmaningar de kommande åren. Jag tror samarbete med andra djurskydds-, konsument- och miljöorganisationer är ett måste.

En av våra stora djurskyddsförkämpar, Marit Paulsen, har gått ur tiden. Marit, tillsammans med Astrid Lindgren, bidrog starkt till ett förbättrat djurskydd i såväl Sverige som EU. Den arga tanten Marits styrka var engagemang och stort förtroende hos allmänheten. Djurskydd blev en jätteviktig fråga i EU-valet 2014 mycket tack vare Marit. Jag längtar efter folkkära djurskyddsambassadörer som draghjälp.

Gunnela Ståhle

är styrelseledamot
i Djurskyddet Sverige
och ordförande i
Vi Konsumenter.