En dolkstöt mot djurskyddet i EU

Den 30 januari höll EU:s jordbruksministrar sitt första möte i Bryssel under svensk ledning, i det pågående svenska EU-ordförandeskapet. Mötet uppmärksammades mycket lite av svensk media men kan komma att betyda fortsatt stort lidande för miljontals djur i Europa varje år. Flera jordbruksministrar uppmanade nämligen EU-kommissionen att inte förbjuda export av levande djur, att inte minska transporttiderna och att fortsätta långa transporter av mycket unga djur.

Det är sorgligt att en majoritet av EU:s jordbruksministrar vill blockera en förbättrad djurvälfärd och därmed förlänga lidandet för de många djur som går igenom dessa plågsamma transporter. Vi som jobbar för bättre djurskydd hoppas att EU-kommissionen kan stå emot trycket från dem som försvarar status quo. En stor eloge till Österrike, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Luxemburg som krävde tuffare transportregler inom flera betydelsefulla områden. Övriga länder bör skämmas för att de, aktivt eller passivt, tycker att animalieproduktionens lönsamhet är viktigare än det enorma djurlidande som de långa transporterna orsakar.

Portugal, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Rumänien och Spanien motsatte sig alla betydelsefulla skärpningar av EU:s djurtransportregler i ett dokument som presenterades vid ministermötet. De fick under mötet sällskap av Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Ungern, Italien och Polen, som också krävde en fortsättning av långa (och plågsamma) transporter.

Dessa ministrar verkar ha ignorerat de senaste vetenskapliga expertrapporterna liksom det faktum att majoriteten av EU:s medborgare motsätter sig långväga handel med levande lantbruksdjur. Ministrarna skickade en varning till EU-kommissionär Stella Kyriakides, som jobbar med att revidera djurskyddslagarna, att deras länder kan blockera varje ambitiös översyn av EU:s djurtransportregler.

Samtidigt som EU-ministrarna bedyrar sina regeringars stora engagemang för djurens välfärd, säger de åt EU-kommissionen att fortsätta som vanligt med de dokumenterat plågsamma djurtransporterna. Under mötet den 30 januari gjorde de allt de kunde för att sänka kommissionens ambition – innan några utkast ens offentliggjorts.

Denna dolkstöt mot djurskyddet utdelades under Sveriges ordförandeskap, säkert noga uträknat eftersom ordförandelandet inte får ta ställning och måste vara neutralt i sakfrågor. De nya djurtransportreglerna kommer dock inte att beslutas förrän i höst, när Sverige inte längre är ordförandeland. Då kan regeringen agera tydligare och kraftfullare för djurskyddet – om den vill. Upp till bevis, landsbygdsminister Peter Kullgren med regeringskolleger.

Johan Beck-Friis

internationell veterinärexpert
hos Djurskyddet Sverige

Foto Lisa Andersson