Villkorliga domar för männen som misshandlade djur på KRAV-slakteri

Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Det fälldes de två män för som utsatte grisar och nötkreatur för lidande vid slakt, vilket avslöjades av organisationen Djurrättsalliansens dolda kamera. Domen blev villkorligt fängelse och dagsböter på 40 000 respektive 14 000 kronor.

Filmerna visades av TV4 Nyheterna i januari 2021. Dessförinnan hade Djurrättsalliansen vid olika tillfällen år 2019 och 2020 smygfilmat vad som försiggick i slakteriet när personerna trodde att ingen såg dem. Mer än 100 grisar hade enligt åtalet utsatts för systematiskt lidande vid slakt.

Filmklippen visar hur levande grisar sparkades i ansiktet, stampades på och slogs med kedja. Kor som ännu var vid medvetande hängdes upp i ett ben och hissades upp mot taket. Det tog i flera fall mer än tio minuter från det att grisar blivit bedövade till dess de avblodades. Något som max får ta 20-30 sekunder, annars riskerar de att återfå medvetandet. Tortyr kallade veterinärer som fick se materialet det för.

I veckan, den 16 april, föll domen i Ystad tingsrätt. Båda männen fälldes för djurplågeri av totalt 18 djur, varav två nötkreatur och sexton grisar. Den behandling de övriga uppemot hundra djuren som åtalet omfattade utsattes för bedömer rätten vara brott mot djurskyddslagen. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter på 40 000 kronor respektive 14 000 kronor.

Rätten konstaterar i domslutet att männen ”underlåtit att se till att djuren skonats från onödigt lidande och obehag i samband med slakten. De har slaktat djur genom avblodning utan att de varit bedövade eller trots att medvetandet och känseln återkommit. De har använt elektrisk bedövning utan att placera elektroderna på båda sidor om skallen på djuret. De har vidtagit ytterligare åtgärder innan djuren dött.”

Männen har inte följt gällande driftsbestämmelser för slakterier eftersom djuren utsatts för slag och sparkar. Redskap som ger elektriska stötar har använts på djur som inte haft fri väg framåt, flera djur har bedövats och hängts upp innan man påbörjat avblodning på något av djuren. Dessutom har djurens öron skurits av, utan att det gjors en korrekt kontroll för att säkerställa att djuren dött.

Det samlade straffvärdet var egentligen tre månaders fängelse för den ene mannnen och sex månaders fängelse för den andre, enligt tingsrätten, som samtidigt påpekar att då detta inte faller in under vad som klassas som artbrott, att ingen av männen återfallit i brott och att det gått tre och ett halvt år från det att de utsatte djuren för detta lidande till dess att domen föll blir straffet villkorlig dom samt dagsböter.

”Även om utredningen på grund av brottets karaktär och främst det omfattande materialet har medfört att extra tid behövts för att utreda gärningarna finns det skäl att vid straffmätningen beakta den långa tidsutdräkten. Den sena lagföringen är inget som N.N och N.N kan lastas för” skriver tingsrätten.

Slakteriet är i dag nerlagt. Vid tiden för gärningarna hade inte brottet grovt djurplågeri införts i brottsbalken, så det fanns inte möjlighet att åtala för detta, berättar kammaråklagaren Emma Adolfsson.

Text Katarina Hörlin
Foto Shutterstock