Djurens välfärd spelar roll!

Det händer saker på den globala arenan. Kartor ritas om. Kompassnålar får ny riktning. Men det krävs ett större engagemang, en genomtänkt strategi och välavvägda operativa inslag. Den svenska regeringen bör ta sig an uppdraget att spela en ledande roll i det globala djurvälfärdsarbetet!

Det har gått några dagar sedan jag tillträdde tjänsten som generalsekreterare för World Society for the Protection of Animals (WSPA) i Sverige. I blickpunkten står björnarna i Pakistan och i Indien. Jag har precis läst en rapport om en man som utyttjade en björn för hundfighter. Björnen utsattes 24 gånger per månad för överfall som den inte hade möjlighet att värja sig mot. Hundar hetsades till att anfalla den försvarslösa björnen. Längre ner i rapporten ser jag bilder på hur representanter från WSPA förhandlar med mannen och erbjuder honom en alternativ sysselsättning. Ytterligare några bilder ner ser jag hur björnen lufsar runt i ett reservat, långt från hundarna och nära det liv som alla björnar har rätt att få leva.

Några dagar senare får jag ett mail om hundarna på Bali. Under förra året förgiftades 100 000 hundar av stryknin. Myndigheternas rädsla för rabies låg bakom att hundar låg i gathörnen och vred sig i dödsplågor. Hundarna angreps, inte sjukdomen. Förändringen var dock nära. WSPA och en lokal djurvälfärdsorganisation på ön hade tecknat ett avtal med regeringen som innebar ett slut på angreppen på hundarna. Nu kommer hundarna istället att vaccineras och inom några få år kommer Bali att vara fritt från rabies. Stryknin har bytts ut mot vaccin. Dödande har ersatts av sjukdomsbekämpning. Grunden är lagd, men mycket arbete återstår. WSPA måste bland annat samla in pengar till vaccinationsprogrammet.

En av de saker som upprört mig mycket under mina drygt 20 år i djurens tjänst är hur de så kallade gallbjörnarna behandlas. Instängda i små burar tvingas de genomlida sina liv medan de tappas på vätska. Även här händer det saker. I Sydkorea har WSPA och en lokal organisation arbetat för att hjälpa björnarna. Och nu finns det ett lagförslag som, när det klubbas igenom, innebär ett förbud mot verksamheten.

WSPA arbetar för en global ordning där djurens välfärd spelar roll. Vi vill att FN fattar beslut om en deklaration om djurs välfärd. Vi vill att internationella organ tar med djurens behov av välfärd i sina kalkyler. Det gäller inte minst vid katastrofer som orsakats av mänsklig verksamhet.

WSPA arbetar både strukturellt och med direkta operativa insatser. Det är bland annat kombinationen av dessa som gör WSPA till en unik organisation. En annan är den uppbackning WSPA får från medlemsorganisationer i världens alla hörn, här i Sverige inte minst av Djurskyddet Sverige.

En av mina viktigaste arbetsuppgifter, utöver att driva WSPA´s internationella kampanjer och skapa bra förutsättningar för medborgarna att delta i dem, är att påverka den svenska regeringen till att ta en ledande roll i arbetet med global djurvälfärd. Arbetet med det har precis börjat. Glädjande har jag fått många positiva kommentarer, både från politiker och från myndigheter. Vi har ett spännande arbete framför oss!