Minkfarmning på övertid

– Minkfarmningen har fått pågå alldeles för länge, djurskyddsproblemen har varit kända under lång tid, sade Lena Lindström, etolog på Djurens Rätt, under ett seminarium om mink på torsdagen.

Frukostseminariet Naturligt beteende även för minkarna? arrangerades av Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt i Almedalen.

2003 slog den statliga pälsdjursutredningen fast att bristerna inom minknäringen skulle åtgärdas senast 2010, annars skulle näringen läggas ned. I augusti förra året hade i princip ingenting hänt, enligt Lena Lindström. Länsstyrelsens bilder visade skadade och döda djur på över hälften av de inspekterade farmerna.

Minken är det enda rovdjur som hålls i lantbruket. En mink är 50-70 centimeter lång och har stora behov av att jaga sin föda. Den sitter ensam eller i par i en bur med måtten 30×90 centimeter.
– En stor del av djuren visar beteendestörningar, bland annat stereotypier som är ett sätt att hantera stress. Djuren kan även reagera genom att bli passiva/apatiska. Så länge vi har mink i små burar löses inga problem, säger Lena Lindström, som inte har mycket till övers för Jordbruksverkets förslag om etageburar, vilket är en liten bur som står staplad på redan befintlig bur.

Hon slår också hål på myten om att det skulle vara miljövänligt med päls och att pälsplagg skulle vara biologiskt nedbrytbara. Pälsen behandlas med kemikalier och måste hanteras som miljöfarligt avfall när den ska kasseras.
– Minkpäls är det plagg som har störst miljöpåverkan, säger hon.

Björn Dahlén, djurskyddschef på Jordbruksverket, tror däremot på etageburen.
– Om man inte kommer till rätta med stereotypierna kan minknäringen komma att läggas ned, säger han.

Åsa Coenraads, riksdagsledamot för Moderaterna, säger att partiet aldrig kommer att gå med på någon nedläggning men att ”djur ska ha det bra”. Enligt henne räcker det dock att minkarna har en god fysisk hälsa, inte en god psykisk hälsa.

Debatten i Sverige handlar just om den psykiska hälsan, som visar sig genom bland annat stereotypier. De minkar som inte har bitskador uppvisar en god fysisk hälsa.

Helena Leander, riksdagsledamot för Miljöpartiet, vill däremot lägga ned minkfarmerna – nu. Hon tycker att det räcker med utredningar.
– Det är synd att fler generationer djur ska behöva lida, säger hon.

Se webbsändning från seminariet