Minkar visas upp på fotbollsmatch

Under söndagens allsvenska fotbollsmatch mellan Mjällby och Elfsborg kommer publiken även att kunna se tretton minkar i sina burar. Fotbollsklubben Mjällby vill hjälpa näringen att visa upp hur minkarna har det. Olämpligt tycker Djurskyddet Sveriges ordförande Sven Stenson som dessutom inte tror att folk kommer bli mer välvilligt inställda när de får se de eländiga burarna.

Varför ställer ni upp och visar minkarna?
-Minknäringen har stöttat Mjällby IF i 50 år och förhoppningsvis kommer de att fortsätta göra det. Så närSveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund kom med idén att visa upp minkarnas vardag på hemmamatchen  tyckte vi  att det var en bra idé säger Jörgen Martinsson som är klubbchef på AIF Mjällby och före detta VD på Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund.

De tretton minkarna kommer att sitta i sina nätburar under ett tak, så kallade skugghus. Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund kommer att ha representanter på plats för att berätta om uppfödningen för de som vill. Jörgen Martinsson är helt övertygad om att minken inte far illa av att vara med om evenemanget.
-Minken är ju i sin naturliga miljö så den blir inte stressad, säger han.

Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige tycker att en fotbollsmatch är en olämplig miljö för minkarna och han tror att de blir stressade. Och att det skulle vara en naturlig miljö för en mink att sitta i bur skrattar han lite åt.
-Den vilda minken vill springa över stora ytor, jaga föda, klättra och simma. Burarna de föds upp i är ganska små och av stålnät, både väggar, tak och golv. Så det är ingen rolig syn. Att visa upp burarna tror jag inte skapar välvilja hos folk, snarare tvärtom, säger han.

Djurskyddet Sverige vill att uppfödning av djur enbart avsedda för päls förbjuds så länge djuren inte får grundläggande behov som rimliga rörelseytor för födosök och klättermöjligheter. Länsstyrelsen planerar att skicka en djurskyddsinspektör till matchen för att  kontrollera så att djuren inte blir stressade.