Nya föreskrifter för mink

Idag kom de nya föreskrifterna för pälsdjursuppfödning av mink. –De innebär förbättringar men är inte tillräckliga, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.

Burarna ska bli större genom att en andra våning läggs till ovanpå standardburen. Denna så kallade etagebur ska ha en hylla på varje våning för att ge djuren möjlighet att röra sig på flera plan. Den som ansvarar för skötseln av djuren måste genomgå en utbildning som är godkänd av Jordbruksverket. Kraven ökas också på miljöberikning. Exempel på miljöberikning kan vara rör, bollar, grenar, springhjul, eller vattenbad. Varje besättning ska besökas regelbundet av en veterinär

Djurskyddet Sverige tycker att det är på tiden att minken får förbättringar.
– Många djurslag har fått en förbättring men inom minknäringen har det i princip stått still i 30 år, säger Sven Stenson.

Den vilda minken springer över stora ytor, jagar föda, klättrar och simmar. I Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker krävs en stallyta på minst fyra kvadratmeter för varje vuxet djur för att kunna garantera naturligt beteende hos minkarna. I de nya föreskrifterna för pälsdjursuppfödning ska minken få en buryta på 2100 kvadratcentimeter plus etagevåningen som är något mindre.
– Det är märkligt att samma djurslag får så olika bedömningar beroende på var de ska leva. Minken kommer fortfarande inte kunna utföra sitt naturliga beteende i de små burarna. Vi anser att de angivna minimimåtten bör vara större, säger Sven Stenson som också anser näringen bör bekosta forskning för att visa hur de nya föreskrifterna fungerar.

MINKFARMSFAKTA:
-Det finns 75 minkfarmer i Sverige, de föder upp cirka en miljon djur per år.
-Att producera ett skinn kostar cirka 200 kronor och säljs för 400 kronor eller mer. Alla skinn går till export.
-Danmark är den största producenten. Kina är den största marknaden.
-Farmerna har cirka en anställd per tusen minkar.
-I snitt har farmerna 2500 avelshonor som föder cirka fem ungar. De största farmerna har 15000 avelshonor, vilket innebär cirka 75 000 djur när ungarna fötts.