Svenska folket säger nej till pälsdjursfarmning

En majoritet av svenskarna tycker inte att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i bur för sin päls, enligt en färsk opinionsundersökning från Djurens Rätt/Demoskop.

På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar för pälsproduktion?” svarade 78 procent, av svenskarna nej. Opinionen mot pälsdjursfarmning ligger därmed stabil sedan den tidigare opinionsmätningen 2014. Endast 15 procent anger att de tycker att minkfarmning ska vara tillåten.

Rävuppfödning för päls slutade Sverige med 2001 då politikerna slog fast att rävars naturliga beteenden inte kunde tillgodoses i burarna. De nya bestämmelserna som följde gjorde att uppfödningen av räv slutade vara ekonomiskt lönsam. Sveriges sista chinchillapälsfarm stängde 2014 på grund av striktare regler för hur chinchillorna skulle få hållas. Minkar är numera det enda djurslag som fortfarande föds upp i Sverige i burar för sin päls.

Ett antal länder i världen har avvecklat pälsdjurfarmning, däribland Storbritannien, Kroatien, Österrike, Slovenien, Tyskland, Schweiz och Bosnien-Hercegovina.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 år och uppåt.