Kor fick stå inne hela året

Vissa kor har inte på hela sommaren fått gå ut på bete. Nu kommer bönderna att åtalas. 

Långt från Bregottfabrikens idyll är vardagen för vissa kor. Det visar en undersökningen som länsstyrelsen i Kalmar gjort under sommaren. Kalmar län hör till landets mest mjölkkotäta. Av 500 mjölkproducenter undersöktes 80 och av dem var det fyra som aldrig släppte ut sina kor. Länsstyrelsen i Kalmar kommer låta göra en åtalsprövning eftersom de anser att det handlar om brott mot djurskyddslagen.  

Produktionsbortfall är ett vanligt argument till att låta korna vara inne eller att man saknar mark till bete. 

­- Beteskravet i lagen har funnits i över 20 år. Mjölkproducenterna har haft tid att anpassa sig till lagen. Om man fortfarande inte har mark till bete för sina kor kan man helt enkelt inte ha mjölkkor just där, säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Betande kor mår bättre, det visar flera vetenskapliga studier. Korna får bättre hälsa, får möjlighet till sociala kontakter med andra kor och får möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

Fakta:
Enligt lagen ska kor under sommartid få vara ute och beta under minst sex timmar varje dygn. 

Läs mer:
Fler vill slippa ta ut korna på bete
Korna som aldrig får gå ut