Idén centralt i det ideella ledarskapet

Att vara ledare i ideell sektor är annorlunda än ledarskap i andra sektorer och sannolikt är det på gott och ont. Det skriver Fredrik Kron som är verksamhetschef på Ideell Arena. 

“Att vara ledare i en idéburen organisation är mycket mer krävande än att vara VD. Du har ju ingen befattningsmakt, utan får bara igenom din idé genom din kraft att övertyga”

En och annan kanske höjde på ögonbrynen när Carl Henrik Svanberg uttalade sig om ledarskap i olika sektorer. Men man får anta att Svanberg vet vad han pratar då han har en lång bakgrund både som scout och som VD i ett antal större börsnoterade företag.

Oavsett vad man anser om att ett idéburet ledarskap skulle vara svårare än ledarskap i andra sektorer är Svanberg något på spåret; att utöva ledarskap i ideell sektor är något annorlunda än ledarskap i andra sektorer och sannolikt är det på gott och ont.

Många ledare inom ideell sektor kan vittna om skillnaden mellan att utöva ett demokratiskt ledarskap och leda en demokratisk organisation. En ideell och demokratisk organisation med ett antal anställda kommer som arbetsplats fortfarande att vara en hierarki. Det är i slutändan generalsekreteraren som beslutar om ledning- och organisering av arbetsplatsen även om hen med största sannolikhet kommer vara mer framgångsrik om ledarstilen är demokratisk snarare är auktoritär.

Nu är det emellertid så att den absoluta majoriteten av de tusentals ideella föreningar som finns i Sverige inte har några anställda eller mycket få. Arbetet leds och genomförs av ideella krafter och måste bygga på lust och en känsla hos dem som deltar att de bidrar till förändring. I Johan von Essens forskning framkommer detta mycket tydligt. Få som engagerar sig ideellt gör detta av karriärsskäl eller för egen eller de närmstas vinning. Istället svarar man att det ideella arbetet skapar mening och att det skänker tillfredsställelse att göra skillnad.

Jag tror det är detta som Svanberg far efter när han pratar om frånvaron av befattningsmakt i relation till idén. Det är nämligen helt centralt i ideell sektor att jag leder med organisationens idé och uppdrag i fokus. Här är fällorna många, risken är att fokus hamnar på aktiviteter som produceras till exempel seminarier, debattartiklar, kurser etc. eller på resurser som till exempel människor, lokaler och pengar. Men, såväl aktiviteter som resurser är i strikt mening endast en förutsättning för att organisationen ska uppnå sin idé; nyktra människor, ren miljö, världsfred eller vad det kan vara.

Den som leder i en ideell organisation måste således ha en idé om färdvägen för att organisationen ska uppnå sina mål utan att hamna i aktivitets- eller resursdiket. Samtidigt gäller det att få tillräckligt många att omfatta idén och för det krävs det ofta kraft att övertyga och att de som deltar känner att de gör skillnad.

Puff_startsida_Fredrik Kron