Politiker ska ta ansvar för ett gott djurskydd

”Att politiker och myndigheter ska ta sitt ansvar för en stark djurskyddslagstiftning som skyddar djuren och främjar deras välfärd. Upprätthållande av ett gott djurskydd får inte styras av marknadskrafterna eller ersättas av ett konsumentansvar.”

”Så står det i Djurskyddet Sveriges principprogram som antogs av stämman i år. Det var också budskapet på seminariet i Almedalen 2017. Där samlade Djurskyddet Sverige tillsammans med konsument- och miljöorganisationer representanter från samtliga riksdagspartier för att känna dem på pulsen när det gäller svensk djurskyddslagstiftning och viktiga hållbarhetsfrågor. Vid direkt fråga ville ingen av politikerna sänka det svenska djurskyddet. Några vill faktiskt höja. Så nu är det upp till bevis.

Vi som väljare vill veta vad respektive parti verkligen vill göra för att behålla och helst förbättra det svenska djurskyddet. Vilka tillkännagivanden kommer man göra från miljö- och jordbruksutskottet när riksdagen har antagit en ny djurskyddslag den 14 juni? Menar Alliansen allvar med att hävda att man ska ha en målstyrd lagstiftning men ändå klara rättssäkerheten?

Djurskyddslagen är ju i sig en ramlag som fastställer ramarna hur vi ska skydda svenska djur, som ska ge vägledning till djurskyddsförordning och föreskrifter. Det är okontroversiellt och ”enkelt” att hävda att man ska höja djurskyddet inom EU. Det kan ju ingen vara emot.

Det skulle, i bästa fall, innebära att många djur skulle få ett bättre liv och skillnaderna mellan produktionskostnader mellan EU-länderna och Sverige skulle minska. Det jobbas ju också med detta inom ramen för Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk. Ingen kan heller motsäga att djurtransporter är en viktig fråga från djurskyddssynpunkt.

Vilka politiska beslut tänker man sig, som kan bidra till en övergång från att transportera kött i stället för att transportera levande djur. Vad vi kan kräva av politikerna är tydlighet när det gäller de frågor som regeringen valt att skicka till utredning. Vill man ha ett förbud mot uppbundna eller fixerade djur? Vill man förbjuda pälsdjurs uppfödning och grytjakt? Kommer man kräva märkning och registrering av katter?

I den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin finns tydligt uttalat att: ”Animalieproduktionen bör även fortsättningsvis präglas av hög omsorg om djuren. Djurskyddsnivån ska inte sänkas.”
Vi vill ha regeringens besked om att man i djurskyddsförordningen kommer att hålla fast vid förprovningen av djurstallar, att kor har rätt till bete sommartid, förbud mot fixeringen av suggor, krav på strö till kalvar, grisar och kor, förutom förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus.

Det samlade djurskyddet har också varit mycket kritiskt till hur Jordbruksverket har hanterat djurskyddsfrågorna under förra året. Djurskyddet Sverige kräver därför tillsammans med Compassion in World Farming Sverige, Djurens Rätt, Svenska Djurskyddsföreningen, Vi Konsumenter och World Animal Protection Sverige att riksdagen och regeringen ska stärka arbetet med djurskyddsfrågor i samband med att Jordbruksverket omstruktureras.

Vi kräver att regeringen inrättar ett djurskyddsråd vid Jordbruksverket som ges i uppdrag att följa verkets arbete med djurskyddsfrågor och att en djurskyddsombudsman inrättas. Rådets ledamöter ska utses av regeringen och ledas av någon som inte arbetar på Jordbruksverket är vårt krav.”


Gunnela Ståhle är styrelseledamot i
Djurskyddet Sverige och ordförande för
Vi Konsumenter. Foto: Maja Brand.