Min katt sprang för sitt liv – grannens hund lös igen!

Tidningen Djurskyddet har fått samtal från flera läsare som råkat ut för att hundar i deras bostadsområde rymmer – om och om igen. Ibland flera gånger i månaden. Medan hundarna springar lösa angriper de andra djur. Polisen ser dem som bortsprungna och uppmanar de rädda grannarna att kontakta ägaren. Läs en av alla berättelser och missa inte Tidningen Djurskyddets polisexpert Mikael Åslunds svar nederst.

Hjälp, ingen gör något!

Min katt, Misse, är mycket ledsen i dag. Han är annars en frimodig och nyfiken katt som kommer väl överens med både andra katter och hundar. Men tyvärr ändrades allt i förrgår.

I mitt område finns en hund som flera gånger hoppat över staketet och jagat både hundar, katter och människor. Ägarna är inte elaka men saknar helt kunskap om hur sköta just den här ganska krävande rasen.

De låter också barn gå ut med hunden, varpå den sliter sig och jagar andra djur. Vi, jag och flera andra grannar här i området, har anmält till polisen flera gånger men inget händer.

Hunden har också rusat runt nere i centrum vid flera tillfällen helt fri efter att ha rymt hemifrån. Den är inte en i grunden aggressiv hund utan mycket fin och alert. Den är dock helt understimulerad och får inte tillnärmelsevis utlopp för sina naturliga behov av stimulans, varken fysiskt eller mentalt. Det är hemskt att se och detta har pågått i flera år.

Senaste incidenten var när jag var ute med min katt och då kom plötsligt hunden farande över gräsmattan här bredvid gångvägen och siktade in sig på Misse. Han rusade iväg. Hunden efter och jag efter dem. Det var en vidrig situation och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Misse sprang för livet så att klorna på baktassarna nöttes ner ända in till pulpan. Blodet forsade runt tassarna och i sista stund räddade han sig genom att hoppa upp på ett tak till ett sophus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Katt-utan-klor-1.jpg
Kattens klor på baktassarna nöttes ner till pulpan när den sprang för sitt liv. Foto Privat

Jag fick tag i hunden, någon ringde ägaren, någon annan polisen och polisen sa att om vi visste vem ägaren var så fick vi lämna tillbaka hunden till ägarna. Senare samma dag hoppade hunden in i hundrastgården och angrep de hundar som var där inne. Bland annat min grannes hund. När vi återigen ringde både ägare och polis hände samma sak. Polisen sa att ägaren fick komma och hämta hunden.

Hunden är inte heller chippad eller registrerad. Det är det ju lag på. Vi har sagt det till polisen men det verkar inte hjälpa. Varför händer inget?

Frustrerad och ledsen

Hej ledsen och frustrerad ägare av katten Misse!

Det du beskriver ska ingen behöva utstå, vare sig ni eller era djur.

Vad är det som gäller för den som håller en hund på det sättet som du beskriver och vad är polisens respektive länsstyrelsens möjlighet att hjälpa er?

Från den 1 juni 2018 är det länsstyrelserna som är huvudman för lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, tillsynslagen.

Det innebär att det är till länsstyrelsen man ska anmäla om någon inte håller sin hund under sådan tillsyn och inte sköter den på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta regleras i 1 § tillsynslagen.

Den som äger en hund skall låta märka den så att den kan identifieras och märkningen ska vara bestående. Det är länsstyrelsen som kan förlägga ägaren att märka och registrera hunden i Jordbruksverkets hundregister. Länsstyrelsen kan om ägaren inte märker hunden förena föreläggandet med vite. Vite kan jämföras med böter och det är förvaltningsrätten som beslutar efter det att länsstyrelsen ansökt om vitets utdömande.

Den mest centrala paragrafen i tillsynslagen är 8 §. Där regleras hur länsstyrelsen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet som orsakas av en hund.

Du ska anmäla till länsstyrelsen att ägarna har en hund som inte är registrerad och att den ofta är lös och har jagat er katt. Det bör även framgå att ägarens barn rastar hunden och inte klarar av att hålla hunden.

Vad händer efter er anmälan? Länsstyrelsen ska efter din anmälan kommunicera med hundens ägare era uppgifter i anmälan. Man kan säga att hundens ägare ges möjlighet att förklara varför hunden betedde sig som den gjorde och varför den var lös och jagade Misse. Det bör även framgå på vilket sätt ägaren tänker hålla hunden i framtiden för att undvika att den jagar Misse igen.

Om länsstyrelsen efter kommunicering beslutar att hunden ska vara försedd med fast koppel och hållas inom en inhägnad som den inte kan ta sig ur för att förhindra ett upprepande utomhus gäller det först efter det att ägaren blivit delgiven beslutet. Länsstyrelsen kan även förbjuda hundägaren att deras hund får rastas av någon som inte fyllt 15 år.

Om hundägaren bryter mot föreläggandet eller förbudet, eller tidigare föreläggande det vill säga låter hunden fortsatt vara lös, gör hundägaren sig skyldig till brott.

Det är då till polisen som man anmäler att hundens ägare bryter mot länsstyrelsens föreläggande. Polisen ska då utreda brottet.

Om hundägaren fortsätter att bryta mot föreläggandet kan länsstyrelsen besluta om nytt strängare föreläggande eller besluta att hunden ska omhändertas.

Det är bara länsstyrelsen som kan besluta om föreläggande, förbud, omhändertagande, försäljning, avlivning av hund eller hundförbud enligt tillsynslagen från och med den 1 juni 2018.

Polismyndigheten får besluta att omhänderta en hund om det är nödvändigt för att omedelbart hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Med andra ord kan polisen ingripa endast i akuta och pågående situationer.

Hundägaren har ”strikt ansvar” för de skador som hunden orsakar. Det innebär att hundägaren ska betala era eventuella kostnader för veterinärvård av Misse eller din grannes hund.

Att låta sin hund vara lös i lokala centrum kan vara ett brott mot den lokala ordningsstadgan. Det är olika i olika kommuner var hundar får vara lösa. Om det är ett brott är det polisen som ska utreda brottet.

Ni ska inte behöva ha det som du beskriver.

Lycka till!

Mikael Åslund är polis

och Tidningen Djurskyddets expert. Har du en fråga som
rör djur och brott?
Mejla så sänder vi din fråga
till Mikael Åslund som ser om han kan besvara den
i tidningen. Var beredd på att svaret kan dröja en tid!