Naturvårdsverket: Upp till länsstyrelserna i södra förvaltningsområdet att fatta beslut om licensjakt på varg

I dag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de överlåter till samtliga län, utom Gotland, i det södra förvaltningsområdet att besluta om licensjakt på varg.

– Beslutet innebär inte att det självklart blir licensjakt i södra Sverige i år eller nästa år. Men det ger oss en större rådighet i frågan och det är bra, säger Skånes landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande.

Chefen för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne Nils Carlsson förklarar i samma pressmeddelande:
–  Vi kommer utgå från den senaste rovdjursinventeringen för att fastställa hur stort utrymme det finns för licensjakt och sedan påbörja diskussionerna inom och mellan förvaltningsområdena. Sannolikt är det så att licensjakt även under de närmaste åren framför allt koncentreras till Mellansverige. Men det är inte omöjligt att det kan bli vissa beslut om licensjakt även i södra förvaltningsområdet. Vi har nu revir i flera län i Sydsverige. Därför är det naturligt att Naturvårdsverket också ger våra län möjlighet till licensjakt, säger Nils Carlsson.

Naturvårdsverket påpekar att det faktum att länsstyrelserna nu kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning.
– Vi har beaktat vargstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande som kom under måndagen.

Djurskyddet Sverige är kritiska. Anna Lundvall, sakkunnig, förklarar:
– Vi menar att man bryter mot art- och habitatdirektivet genom att genomföra licensjakten så som man gör i Sverige. Vi har uppmanat EU att granska de svenska besluten om licensjakt på varg och lodjur. Innan beslut om jakt fattas ska man ha försökt med alternativa metoder för att förhindra att skyddade rovdjur angriper tamdjur. Det finns nu forskning som visar att genom att använda flera olika skrämselmetoder samtidigt kan det mycket väl fungera att hålla vargar borta från tamdjur. Det finns även forskning som visar att jakt på rovdjur för att förhindra angrepp på tamdjur kan ha motsatt effekt. Vi skulle önska att myndigheter och politiker tar del av denna forskning, säger Anna Lundvall.

Licensjakt på varg sker 2 januari-15 februari. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna i de mellersta och södra förvaltningsområdena fatta beslut om det blir licensjakt på varg 2024. I det norra förvaltningsområdet finns för få vargar för att miniminivån ska anses uppfylld, enligt Naturvårdsverket.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Vid årets licensjakt sköts 57 vargar

Sedan 2015 har licensjakt varit tillåten i det mellersta förvaltningsområdet när antalet vargar i Sverige överstiger den uppsatta nationella miniminivån på 300 individer. Under årets licensjakt beslutade Dalarnas län, Gävleborgs län, Örebro län, Värmlands län och Västmanlands län om licensjakt på 75 vargar, varav 57 vargar sköts. 
Källa: Länsstyrelsen Skåne.

Här är länen i mellersta förvaltningsområdet

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro

Här är länen i södra förvaltningsområdet

 • Blekinge
 • Gotland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Södermanland
 • Östergötland