Lantbrukets djur/häst/

Mindre försäljning av antibiotika till djur

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska. Försäljningen 2014 har minskat med cirka sju procent jämfört med 2013 skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Varje år rapporterar Jordbruksverket statistik till... Läs mer »

Djurskyddet Sverige gör mejlupprop för grisarna

Grisar ska inte fixeras anser Djurskyddet Sverige som idag startar ett mejlupprop för att stoppa Jordbruksverket från att godkänna grisbranschens kontrollprogram. – Kontrollprogrammet innebär stora försämringar för grisarna. Dessutom... Läs mer »

Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket

På tolv hemliga gårdar pågick under 2014 ett djurförsök på grisar. Försöket fick tillstånd från etiska nämnden att pågå i ett år  men Jordbruksverket påstår att det får fortsätta i... Läs mer »

Grisproducenter fixerar suggor i burar

Grisnäringen vill minska smågrisdödligheten och öka produktiviteten genom fixering av suggan. I själva verket finns ingen forskning som tyder på att det hjälper. – Lösningen är istället en förändrad... Läs mer »

”Handeln har ett moraliskt ansvar”

Griskonflikten mellan Sverige och Danmark trappas upp. Mycket av ansvaret ligger hos handeln, menar Bo Algers, professor på SLU, och kräver att de slutar sälja olagligt kött. Men ICA... Läs mer »

”Djurskyddskrav en marknadsföringsfaktor”

De hårda svenska djurskyddskraven driver upp priserna, och regeringen borde subventionera – det kravet ställer Sveriges grisföretagare idag. Men djurskydd är en marknadsföringsfaktor som näringen har ett ansvar att... Läs mer »

”Avla på modersegenskaper istället”

Just nu pågår försök med att stänga in suggor efter att de fött smågrisar – trots att det bryter mot lagen. Bättre skydd för smågrisarna, enligt uppfödare. Det är... Läs mer »