Brott mot djur

Tuffare tag mot tjuvjakten

Riksdagen har kriminaliserat försök eller förberedelse till jaktbrott. Orsaken är att den grova jaktbrottsligheten är omfattande men att mycket få fall leder till lagföring. FörhoppningenLäs mer »

Voov utökar verksamheten

Voov startar verksamhet i ytterligare åtta städer. Tidningen Djurskyddet berättade i nummer 4/2010 om Voov, Veterinär omtanke om våldsutsatta djur, i Uppsala. Den ideella föreningen,Läs mer »

Nya KRAV-regler på gång

Krav arbetar fram nya regler för djurhållning med syftet att de ska förbättras och klimatanpassas. Djurskyddet Sverige har svarat på remissen med förslagen. Att ändraLäs mer »

Minken kvar i buren

Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar, förbud mot sexuellt utnyttjande av djur samt hårdare krav på djurtransporter. Riksdagen har röstat igenom några små men viktigaLäs mer »

EU granskar svenska vargjakten

EU-kommissionen har nu anmält den svenska vargjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning. – Förhoppningsvis ska det här allvarliga misstaget inte upprepas, säger Sven Stenson,Läs mer »

Katter ger gränslös oändlig kärlek

”Mina grabbar” brukar jag kalla dem. ”Mina Rospiggar” också. Ett litet gäng bestående av tolv tassar, sex öron, tre nosar, tre glada svansar, levande pälsLäs mer »

Lagen skyddar inte fisken

Fiskar kan känna smärta och stress. Trots det finns inga föreskrifter om hur slakt och avlivning av vildfångad fisk ska gå till. – Lagstiftningen ärLäs mer »

Krav på obligatorisk märkning av katter

Djurskyddet Distrikt Värmland kräver att samtliga kommuner i länet snarast tar ett beslut om obligatorisk märkning och registrering av katter. – Det skulle förebygga mångaLäs mer »