Tema djurförsök: Priset för forskningsframsteg?

115 miljoner djur per år används i försök. Tidningen Djurskyddet skriver om Fox, Yokogama och de andra försöksaporna på Astrid Fagraeus. Och om kritiken mot anläggningen, om nyheterna som kommer i och med det nya EU-försöksdjursdirektivet, om framstegen i arbetet för djurfria metoder, och hur djurskyddsinspektörerna kan påverka djurförsöken i Sverige.

Forskningens förbrukningsvara. På Karolinska Institutet används apor i forskningen.
”Slapphänt hantering av aporna”. Djurrättsalliansen protesterar.
Nytt EU-direktiv infört – Ska arbeta för att ersätta djurförsök.
Försöken påverkas vid anmälan, menar djurskyddsinspektörer.