Externt företag orsak till Jordbruksverkets statistikhaveri

Sveriges saknar färsk statistik över de djur som används i djurförsök. Problemet ligger hos ett externt företag, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket. Men trots problemen är det inte säkert att samarbetet kommer att avslutas.

Antalet försöksdjur som idag används i Sverige är okänt. Den senaste statistiken – cirka en halv miljon per år – är från 2008. I tisdags rapporterade SVT att Jordbruksverket skyller på datorhaveri som en anledning till att de inte kunnat komma med nyare statistik.

Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket, säger nu att problemet inte ligger hos Jordbruksverket.

– Det har lagts ut på ett externt företag som ska sköta det här. Det har aldrig fungerat bra, det har varit det ena problemet efter det andra. Statistiken som sådan finns, det är bearbetningen och sammanställningen som inte finns, säger hon.

Att byta leverantör har visat sig vara komplicerat för Jordbruksverket, enligt Helena Kättström. Det har därför inte skett, trots att samarbetet varit problemfyllt.

Kommer ni nu att fortsätta med samma entreprenör?

– Det är en öppen fråga och vi diskuterar alternativ, om vi kan ta hand om det själv. Men vi har inte beslutat att vi ska eller att vi inte ska. Vi hoppas på att komma till en lösning och naturligtvis ska ju statistiken ut, det finns inget annat val. Men det är en lång och dålig historia, säger hon.

Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och engagerad inom djurskyddsfrågor, är starkt kritisk till statistikslarvet.

– Det är helt oacceptabelt. Utan statistik är det omöjligt för oss politiker att lägga fram konkreta förslag för att minska antalet djurförsök och för att göra det bättre för djuren. Statistiken är vårt verktyg, säger han till SVT.