Djurrättsalliansen: ”Slapphänt hantering och kontroll av aporna”

Under hösten intensifierade Djurrätts-alliansen sin kampanj ”Stoppa primatförsöken”. Organisationen är starkt kritisk till hur aporna på AFL behandlas. Dödsolyckorna hade kunnat undvikas, menar Daniel Rolke, engagerad inom Djurrättsalliansen.

Aporna på Astrid Fagraeus laboratorium är en av Djurrättsalliansens hjärtefrågor, berättar Daniel Rolke. Kampanjarbetet går under namnet ”Stoppa primatförsöken”, och har varit extra intensivt under hösten. Aktivister har stått vid ett informationsbord på Karolinska Institutet och delat ut flygblad.

– Kampanjen har dels målet att driva igenom ett förbud av djurförsök på apor, dels att få AFL att upphöra med djurförsök på apor. Responsen från anställda och studenter vid Karolinska Institutet har varit blandad, men flera professorer har uttryckt sitt stöd för oss och det är glädjande att se att så många framtida forskare vill arbeta utan att använda djurmodeller, skriver Daniel Rolke i ett mail till Tidningen Djurskyddet.

Enligt Mats Spångberg, veterinär på AFL, har sex apor dött av olyckor sedan flytten till nya lokaler 2003. Ytterligare fyra apor dog av syrebrist i en transport till AFL, och dödsfallen har lett till kritik från djurförsöksmotståndare. Daniel Rolke menar att den totala siffran är högre, och påpekar att apor dog av olyckor även innan flytten till nya lokaler.

– Det är deras slapphänta hantering och kontroll av aporna som har lett till olyckorna. Om tillsynen på AFL fungerat så borde personalen upptäckt sårskador och avmagrade djur i tid.

Varför har ni valt att fokusera på just AFL-aporna? Finns det inte andra djur som lider mer i djurförsök?

– Sedan 2003 är djurförsök på människoapor – schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor och orangutanger, och nio arter av gibbonapor – förbjudna i Sverige. Det känns som att nästa steg vore att även innefatta makaker bland de primaterna, eftersom det inte finns någon anledning att anta att de lider mindre än till exempel en schimpans eller en människa, då vårt DNA är så pass likt. Vi arbetar med frågor där vi tror att vi har möjlighet att förändra, och vi ser ett förbud mot alla primatförsök som inom räckhåll, medan det är betydligt svårare att driva igenom ett förbud mot djurförsök på alla djur i nuläget. Vi arbetar även mot andra djurförsök.

Helene Fredlund, enhetschef för AFL, menar att de bilder ni använder i er kampanj inte föreställer apor på AFL.

– Djurrättsalliansen tycker det är viktigt med korrekt information och har de senaste åtta åren försökt få komma på studiebesök för att bland annat ta bilder. Vi har även föreslagit att en oberoende fotograf ska få komma in och ta bilder. Den senaste bilden vi har därifrån är genom ett fönster i samband med en demonstration för tre år sedan där man kan se en apa i en bur lika liten som en garderob. Däremot så har vi även bilder från den kritiserade uppfödningsanläggning i Kina, där AFL köper sina apor från.

Foto: Djurrättsalliansen

Läs även:
Forskningens förbrukningsvara. På Karolinska Institutet används apor i forskningen.
Nytt EU-direktiv infört – Ska arbeta för att ersätta djurförsök.
Försöken påverkas vid anmälan, menar djurskyddsinspektörer.