Ny lag stoppar inte försöksdjurens lidande

I höstas godkände EU-parlamentet en ny lagstiftning om djurförsök.
– Den nya lagen är inte tillräcklig för att skydda djur från onödigt lidande, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och vice ordförande i parlamentets miljöutskott.

Syftet med den nya lagen var att öka skyddet för djur som används i vetenskapligt syfte.

– Lagen har förhandlats fram som en kompromiss mellan ministerrådet och parlamentet. Den innehåller vissa förbättringar jämfört med den gamla lagen från 1986, men också allvarliga försämringar, säger Carl Schlyter och fortsätter:

– Den försvagar principen att alternativ till djurförsök alltid ska användas när sådana finns. Den ursprungliga avsikten att minska antalet djurförsök kommer inte att uppnås.

Även stiftelsen Forska utan djurförsök är kritisk:

– I den nya lagstiftningen har man urholkat förbudet mot att använda djurförsök när det finns fullgoda metoder som skulle kunna ersätta djurförsöken. Endast max 13 procent av djurförsöken kommer att kunna förbjudas med den nya lagen, säger Karin Gabrielson.