”Regeringen, finansiera 3R-center nu”

Minska, förfina och ersätt djurförsöken. Det är tanken bakom 3R-center, som skulle kunna ha satts igång i år. Men i vårbudgeten kom beskedet: inga medel är avsatta för att driva det. Nu sätter Forska Utan Djurförsök press på regeringen att ta fram finansieringen.

Replace. Reduce. Refine. Tre ord som börjar på R. De betyder ersätta, begränsa och förfina. Om djurförsöken ersätts, begränsas och förfinas kommer färre djur att utsättas. Alla myndigheter som utför eller beställer djurförsök är skyldiga visa handlingsplaner för hur dessa försök hade kunnat ersättas, begränsas och förbättras.

Regeringen har föreslagit att sex myndigheter ska upprätta 3R-handlingsplaner för att i framtiden samverka med Jordbruksverkets kommande kompetenscentrum för 3R-frågor. Detta center är helt förberett. Jordbruksverket har presenterat hur det kan organiseras och hur samarbetet mellan universitet, myndigheter, näringsliv och djurskyddsorganisationer kan se ut. Allt är klart, bara finansieringen saknas.

– Jordbruksverket äskade fem miljoner kronor under 2016 och tio miljoner i budgeten för 2017. Men i vårbudgeten finns inga pengar alls till 3R-centret. Därmed sviker regeringen sitt löfte om att ett kunskapscenter för 3R-center ska startas under 2016. Istället har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht meddelat att regeringen inte kommer att ta ställning till Jordbruksverkets äskande förrän i samband med höstbudgeten, alltså inför år 2017, säger Karin Gabrielson Morton, vid Forska Utan Djurförsök.

Myndigheterna som ska upprätta handlingsplaner är bland annat Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Nu agerar Forska Utan Djurförsök och kräver i ett vädjandebrev till regeringen att den ska finansiera 3R-centret fullt ut. Såhär skriver de: ”Satsningar på djurfria metoder är viktigt både för människor och djur. Djur ska inte behöva utsättas för lidande i forskning och tester av kemikalier. Vi människor tjänar på att det utvecklas bättre, mer humanrelevanta metoder för forskning om allvarliga sjukdomar. Därför är det oacceptabelt att regeringen inte ser till att 3R-centret förverkligas fullt ut.”


Vill du att finansieringen för 3R-centret får en lösning?
Skriv under Forska Utan Djurförsöks vädjandebrev. Såhär skriver de: ”Håller du med om att de 5 miljoner som krävs för att starta ett 3R*-center och 10 miljoner per år till drift, måste skakas fram ur den statliga budgeten NU?! Hjälp till att sätta press på regeringen genom att skicka vårt vädjandebrev.”
Skriv under Forska Utan Djurförsöks vädjandebrev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht här

Läs mer här om Forska Utan Djurförsök

Text: Katarina Hörlin.
Foto: Katarina Cvek.