Idag är det försöksdjurens dag

Idag är det Försöksdjurens dag. En dag som startade den 24 april 1979 och syftet var då som nu att uppmärksamma alla de försöksdjur som varje år används i djurförsök världen över.

Hundratusentals djur används varje år i djurförsök i Sverige. Men i vintras togs ett stort steg mot att de ska bli färre, då finansieringen av 3R-centret stod klart.
”Äntligen! En första, mycket viktig pusselbit är på plats för att göra verklighet av målet att ersätta djurförsöken. 2017 blir alltså året då det svenska 3R-centret drar igång sin verksamhet. Kanske kan Sverige åter bli ett föregångsland och tillsammans med Holland vara pådrivande för att genomföra en avveckling av djurförsöken inom hela EU. Det är dags nu, eller hur?” skrev Forska Utan Djurförsöks sakkunniga Karin Gabrielson Morton nyligen i Tidningen Djurskyddet.

3R står för Replace – ersätta, det vill säga ersätta djurförsök med djurfria metoder. Reduction – minska, det vill säga att forskare får ut tillräckligt med data från färre djur. Refinement – förfina, det vill säga att med nya metoder minimera obehag hos försöksdjuren.

Vi frågade Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, vad hon anser vara viktiga steg på vägen för att minska antalet djur i djurförsök.
 Att 3R-centret äntligen blir verklighet är viktigt. Att minska antalet djurförsök, antal djur som utsätts i försöken samt att minska lidandet för försöksdjuren är oerhört viktigt. Men för att dom plågsamma djurförsöken ska kunna ersättas helt måste mer forskningsmedel tillskjutas för alternativa metoder. Här behöver regeringen öka anslagen, säger hon.

Hur kan en enskild person stötta djuren som används i djurförsök?
 – 
Djurskyddet Sverige har ett gott samarbete med stiftelsen Forska utan djurförsök, som arbetar med att samla in medel från privatpersoner för att ge till forskning med alternativa metoder för att kunna ersätta djurförsöken. Därför uppmanar vi idag, på Försöksdjurens dag, våra medlemmar och givare att ge en gåva till deras verksamhet, svarar Åsa Hagelstedt.

Läs mer om djurförsök
Nummer 2, 2016 av Tidningen Djurskyddet hade tema försöksdjur.
Nr 2 2016_sned
Här kan du läsa artiklarna ur temanumret Det här är försöksdjur
Stiftelsen Forska utan djurförsök finns här

Text: Katarina Hörlin
Foto: Elin Weber