Hennes forskning leder till färre försöksdjur

Forskning är viktigt. Att djur skyddas från lidande är nödvändigt. Det är grundtanken i stiftelsen Forska Utan Djurförsöks arbete. Igår prisades en forskare som arbetar för att lära oss mer om hjärntumörer, Alzheimers och Parkinsons sjukdom – samtidigt som försöksdjurs liv skonas.

Igår fick forskaren Anna Herland ta emot utmärkelsen Nytänkaren vid en sammankomst i Stockholm.

– Vi på Forska Utan Djurförsök är väldigt glada över möjligheten att tilldela Anna Herland den här utmärkelsen och 400 000 kronor till hennes fortsatta forskning. Forskningen är ännu i ett tidigt stadium men vi ser mycket stor potential i den och projektet förväntas leda till minskad användning av försöksdjur och celler utvunna från djur, säger kanslichef Carina Franzén, vid Forska Utan Djurförsök.

Anna Herland är doktor i teknikvetenskap vid Linköpings universitet och gästforskare vid Harvard University. I motiveringen till utmärkelsen står att Anna Herland och hennes forskningsgrupp har utvecklat en `hjärna-på-chip´-modell som bland annat kan användas i forskning om hjärntumörer, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Såhär förklarar Forska Utan Djurförsök det banbrytande i Anna Herlands arbete:
”Den mänskliga hjärnan är väldigt komplex och består av olika typer av nervceller med understöd av gliaceller och ett tätt nätverk av blodkärl. Blodkärlen bildar den så kallade blod-hjärnbarriären, en funktion som skyddar de känsliga nervcellerna från farliga ämnen men som samtidigt tillåter transport av utvalda molekyler från blodet till hjärnan och vice versa.

Funktionen hos blod-hjärnbarriären bildas genom interaktionerna i och runt blodkärlen. Många av dessa funktioner, och även nervcellernas funktioner, är specifika för människan vilket är en stor utmaning vid läkemedelsutveckling för hjärnans sjukdomar som till exempel hjärntumör, Alzheimers och Parkinsons. Dagens modeller av den neurovaskulära enheten och nervsystemet är ofta baserade på djurceller vilket riskerar att ge missledande resultat.

För att skapa en så kroppslik miljö som möjligt arbetar Anna Herlands forskningsgrupp med mänskliga celler och så kallade `organs-on-chips´. En `Hjärna på chip´ kan användas för att studera ett brett urval av läkemedel och gifter för att förstå hur de kan nå hjärnan och vilken effekt de skulle ha på nervceller. Resultaten kan jämföras med vad som är känt från patienter och vara viktiga även för andra forskare.”

Om Nytänkaren
Forska Utan Djurförsök delar ut utmärkelsen Nytänkaren i form av ett extra anslag till forskning. Målet är att visa att djurmodeller har brister och tydliggöra de stora fördelarna med att ersätta djurmodeller med nya djurfria modeller som bygger på de senaste vetenskapliga och tekniska landvinningarna. Utmärkelsen Nytänkaren delas endast ut då styrelsen för stiftelsen anser att det finns ett projekt som uppfyller kraven. Det är alltså ingen årlig utdelning.

För att bli aktuell för utmärkelsen Nytänkaren krävs att forskningen signalerar nytänkande, är inriktad på ett publikt banbrytande tema och gärna ligga inom ett område som rör folksjukdomar. Projektet ska sticka ut från kärnverksamhetens anslag och projektet ska redovisas inom 3 år.

Läs mer om djurfria forskningsmetoder på Forska Utan Djurförsöks hemsida

Text: Katarina Hörlin
Foto: Forska Utan Djurförsök