Danskt center för alternativ till djurförsök

Ett så kallat 3R-center, ett center för alternativ till djurförsök, ska öppnas i Danmark. Sverige halkar efter, menar djurförsöksmotståndare.

Danmarks livsmedelsminister Mette Gjerskov meddelade i förra veckan att ett nytt center för alternativ till djurförsök ska öppnas. Centret, som är ett samarbete mellan myndigheter, djurskyddsorganisationer och läkemedelsindustrin, ska baseras på de så kallade 3R-principerna. 3R står för de engelska termerna Replace, Reduce och Refine – ersätta, minska och förfina, och syftar på strategier för att minska antalet djur som används och det lidande de utsätts för i försöken.

Två tredjedelar av den årliga kostaden för centret, 4,5 miljoner danska kronor, ska komma från Fødevareministeriet, landets livsmedelsmyndighet. Resterande 1,5 miljon står de andra samarbetsparterna för.

Med 3R-centret hoppas Danmark på att hamna i framkant internationellt sett när det gäller att kombinera djurvälfärd och att utveckla nya mediciner, menar livsmedelsminister Mette Gjerskov i ett pressmeddelande.

Dyrenes Beskyttelse, en av de djurskyddsorganisationer som står bakom det kommande centret, arbetar egentligen för att fasa ut djurförsök. Men Britta Riis, direktör för organisationen, är ändå positiv till samarbetet med läkemedelsindustrin.

– Det kanske är en uppseendeväckande allians eftersom Dyrenes Beskyttelse arbetar för att fasa ut användningen av försöksdjur. Men ändå så var dialogen en av de saker som medverkade till att ministern i dag offentliggör ett center som kommer att innebära både bättre förhållanden för djuren och inte minst alternativ till djurförsök, sa Britta Riis i ett pressmeddelande som skickades ut i torsdags, då beslutet offentliggjordes.

Madeleine van der Veer, pressekreterare för landsbygdsminister Eskil Erlandsson, vill inte säga om det finns planer på ett svenskt 3R-center eller inte i nuläget.

– Regeringen har fått ett förslag om ett 3R-centrum, efter en utredning som gjorts av Jordbruksverket, Vetenskapsrådet och Nationellt centrum för djurvälfärd. Utredningens tankar bearbetas för närvarande i Regeringskansliet, svarar hon Tidningen Djurskyddet via mail.

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på organisationen Forska Utan Djurförsök, är kritisk till att Sveriges regering inte har gjort mer i frågan.

– Det är pinsamt att både Danmark och Finland ligger så långt före Sverige. Behovet av ett 3R-center framgick mycket tydligt i en utredning som presenterades för ett år sedan, men vi väntar fortfarande på att regeringen ska agera, säger hon.