Pris för forskning utan djurförsök

Idag uppmärksammas Christel Bergström, Maria Karlgren och Pär Matsson vid Uppsala universitet. De tre forskarna får Nordiska forskningspriset för sitt arbete med att ta fram metoder som kan ersätta djurförsök.

Under de senaste 45 åren har alternativen till djurförsök blivit allt fler. Man kan till exempel använda sig av kemiska analysmetoder, odlade celler och datormodeller istället för att testa mediciner och ämnen på djur. Men det saknas fortfarande djurfria metoder som kan ersätta alla de olika typer av djurförsök som görs och ungefär 2 800 djur används i svensk forskning varje dag.

Nordiska forskningspriset på 60 000 kronor delas ut till forskare som tagit fram alternativ och lett utvecklingen av de alternativa forskningsmetoderna framåt.  Priset delas ut av Stiftelsen Forska utan djurförsök, i samarbete med systerorganisationerna Alternativfondet i Danmark och Juliana von Wendts Stiftelse i Finland.

Årets forskartrio har tagit fram djurfria metoder vid läkemedelsutveckling. Forskargruppen har via cellbaserade och datorbaserade modeller bland annat studerat hur läkemedel tas upp i tarm, hur de passerar över till hjärna, vilka biverkningar de kan ge och om det finns risk för interaktion med andra läkemedel. Det skriver Forska utan djurförsök i ett pressmeddelande. På så sätt kan man på ett tidigt stadium i läkemedelsutvecklingen sortera bort substanser som inte håller måttet: till exempel om de inte når målcellerna eller inte bryts ned tillräckligt i levern.
-Metoderna vi har utvecklat är framför allt ett verktyg som används innan djurmodeller, för att inte göra onödiga försök, Christel Bergström, docent vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet

Prisceremonin äger rum under Forska Utan Djurförsöks seminarium på Digital Health Days på Stockholmsmässan idag.