Ja till center för alternativ till djurförsök

2 800 nejlikor till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Så började Forska Utan Djurförsöks kamp för ett center för alternativ till djurförsök, i maj 2011. Nu är drömmen nära att bli verklighet.
– Det har varit en lång process med mycket hårt arbete, säger Ingrid Lindmark på Forska Utan Djurförsök.

I förra veckan la regeringen fram en proposition där det föreslås att ett kompetenscentrum för så kallade 3R-frågor (efter de engelska orden replace, reduce och refine) ska dra igång. Centret ska lyda under Jordbruksverket och arbeta med att ”utveckla och samordna arbetet med alternativa metoder till djurförsök”.
— Genom att skapa ett center för alternativ till djurförsök kan man se till att all kompetens som finns på området i Sverige används för att snabbare ersätta fler djurförsök.
Det har Forska Utan Djurförsöks ordförande Cecilia Clemedson sagt när hon ska beskriva varför ett sådant center behövs.
Men egentligen startade allt för tre år sedan. Inför valet 2010 la den ideella organisationen Forska Utan Djurförsök fram en handlingsplan för hur djurförsök ska kunna minskas. Samtliga riksdagspartier fick planen. Och i maj 2011 uppvaktade Forska Utan Djurförsök landsbygdsminister Eskil Erlandsson – med 2 800 nejlikor, en blomma för varje djur som används i försök varje dag i Sverige. Samtidigt som organisationen presenterade sitt förslag om ett center för alternativ till djurförsök. En statlig utredning drog igång och i juni 2012 lämnade den sina förslag till regeringen om hur alternativa metoder till djurförsök ska få större genomslag. Och nu, nästan två och ett halvt år efter det där mötet med Eskil Erlandsson, är centret alltså på väg att bli verklighet.
— Det har varit en jättelång process med mycket hårt arbete, och där uppvaktningen av landsbygdsministern var en del, säger Ingrid Lindmark på Forska Utan Djurförsök.
— Men vi kände att vi verkligen fick gensvar och gehör för våra frågor när vi träffade Eskil Erlandsson den gången. Och när utredningen väl kom kunde vi se att man tagit stora delar av våra förslag i princip ordagrant.

Text: Pontus Ljunghill