300 000 möss räddas från djurförsök

Djurförsök på 300 000 möss ersätts med alternativa kemiska och biologiska testmetoder.

Musslor äter alger och om de får i sig giftiga alger kan musslorna bli farliga att äta. Därför djurtestas musslor regelbundet för att undersöka förekomsten av gifter. Testerna som sker på möss garanterar inte säkerheten.

Cirka 300 000 möss om året används i de här testerna som är mycket plågsamma. Extrakt från musslorna injiceras i magen på mössen och man mäter hur lång tid det tar innan de dör.

Sommaren 2011 kommer nya EU-regler och då ersätts djurtesterna av alternativa kemiska och biologiska testmetoder som använts i Tyskland sedan 1980-talet.

Sommaren 2010 skrev Djurskyddet Sverige, Forska Utan Djurförsök och Djurens Rätt till landsbygdsminister Eskil Erlandsson och ansvariga myndigheter med uppmaningen att agera för att ersätta djurförsök för undersökning av förekomst av mariana biotoxiner. EU-länderna får upp till tre år på sig att ändra sina nationella regler.